Med Værdipapir Professionel får du styring af aktiver og skattemæssig avanceberegning i ét værktøj. Værdipapir Professionel håndterer både skatte- og regnskabslovgivningen og adskiller sig dermed fra andre anlægsprogrammer. Programmet håndterer danske og udenlandske aktier, obligationer, aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser samt investeringsselskaber. Endvidere Håndterer programmet fondsaktier og tegningsretter. Programmet kan både anvendes til selskaber og personer. Værdipapir Professionel giver dig blandt andet automatiske kurser, intelligente opslagslister, opgørelse af skattemæssig avance, opgørelse af diverse specifikationer, samt håndtering af avanceopgørelse for investeringsselskaber, herunder kvalificering.

Opgørelser i Værdipapir Professionel

Med Værdipapir Professionel får du opgørelse af skattemæssig avance, diverse specifikationer samt håndtering af avanceopgørelse for investeringsselskaber (§19), herunder kvalificering.

Kurser og webinarer

Wolters Kluwer tilbyder kurser og webinarer inden for vores kerneområder. Kurserne giver dig, som kunde, mulighed for at lære at bruge vores programmer "hands on" og effektivt, hvor webinarerne giver dig inspiration til dine arbejdsprocesser.

Vores brugerkurser er velegnede til dem, der er helt nye brugere, dem, der ikke er sat helt ind i programmerne, lige såvel som dem, der har en del erfaring med vores programmer. Vi har sat et maksimum antal deltagere på hvert brugerkursus, så vi sikrer personlig opmærksomhed og hjælp undervejs. På vores brugerkurser skal deltagerne enten bruge deres egne pc'er eller også stiller vi pc'er til rådighed, så vi sikrer, at deltagerne lærer vores programmer på den mest optimale måde.

Sikker og professionel skatterådgivning
Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangivelser, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige beskatningsordning til personligt drevne virksomheder.

Leder du efter en professionel løsning?

Vil du vide mere?
Back To Top