Vi tilbyder følgende standardiserede beregningsmoduler inden for Skat:

 • Sociale ydelser har indbyrdes afhængigheder. Folke- og førtidspension afhænger f.eks. af evt. tjenestemandspension. Derfor er beregningsrækkefølgen væsentlig.
 • Skat afhænger af sociale ydelser. Nogle ydelser er skattepligtige.
 • Kundens samlede budget afhænger af de ting, der beregnes med Amortisering (lån), pensionsprognoser, indekskontrakter, sociale ydelser og skatteberegning.
 • Vores moduler sikrer sammenhænge.
 • Vores moduler anvendes primært i rådgivningssoftware til den finansielle sektor. De bruges ved rådgivning om skat, bolig, pension, formue.

Vi tilbyder følgende standardiserede beregningsmoduler i forbindelse med sociale ydelser:

 • Et prognoseværktøj. Væsentligste regler håndteres, men f.eks. ikke personlige tillæg. Der regnes i hele måneder. Året består af 12 lige lange måneder. Bruges i rådgivningsværktøjer.
 • Folkepension. Beregnes under hensyntagen til personens egne og evt. ægtefælles/samlevers øvrige indkomster, overgangsregel for pensioneringstidspunkt og bopælsanciennitet. Evt. opsat pension. Personlige tillæg beregnes ikke.
 • Førtidspension. Beregnes under hensyntagen til personens egne og evt. ægtefælles/samlevers øvrige indkomster. Både de nyeste regler samt de ældre regler (før 2003) for alm., forhøjet, mellemste og højeste førtidspension håndteres.
 • Delpension. Denne ordning er under udfasning, men vi beregner for såvel tidligere lønmodtagere som selvstændige under hensyntagen til, hvor meget arbejdstiden er nedsat.
 • Efterløn. Beregnes under hensyntagen til start- og sluttidspunkt, tidspunkt for opnåelse af efterlønsret, arbejde i efterlønsperioden, øvrige pensionsordninger (herunder 2-års-reglen). Skattefri præmie for ikke at udnytte retten til efterløn.
 • Tjenestemandspension. Beregnes efter statens regler. Afhænger af anciennitet og løntrin.
 • Varmetillæg til social pension.
 • Boligstøtte. Afhænger af husstandens indkomstforhold, husleje, boligstørrelse mv.
Vil du vide mere?
Back To Top