Výhody PublishOne
Základem systému je známý textový editor MS Word, s jehož pomocí autoři vytváří jednotlivé dokumenty. Jakmile je dokument v systému připravený, redaktor dokáže jedním kliknutím  vygenerovat  soubor připravený pro vytištění. Společnost Wolters Kluwer začala systém PublishOne využívat v roce 2017 a v následujících letech jej plánuje využít jako hlavní nástroj na zpracování a distribuci autorských děl.
Návody, manuály a instruktážní videa
Instruktážní videa:

Textové manuály:

Instalace doplňku do editoru Word

Práce v systému a stylování jednotlivých děl

Návod na obsluhu systému v novém rozhraní

Jak pracovat se systémem PublishOne?

1) Vytvoření účtu v PublishOne.

Systém autorovi zašle email, pomocí kterého si nastaví heslo. PublishOne je webová aplikace, do které se autor přihlašuje pomocí svých přihlašovacích údajů (email a heslo). V PublishOne je také uložena veškerá práce autora. 

2) Instalace doplňku do editoru Word.

Jedná se vlastně o změnu nastavení Wordu, který autor používá ke psaní svých děl tak, aby jej bylo možné pro vytváření a editaci dokumentů používat v systému PublishOne. Díky tomuto doplňku bude moci autor v systému PublishOne používat sadu předem připravených word stylů, která je podstatná pro bezproblémové publikování autorova díla v systému PublishOne.  Připravili jsme pro vás návod na instalaci doplňku. Instalace doplňku je možná pouze pro verzi Wordu 2007 a novější. 

3) Přihlášení do systému PublishOne.

Jakmile si autor nastaví heslo a nainstaluje doplněk, může se přihlásit do systému PublishOne, který je umístěn na adrese: https://wkcs.publishone.nl. Na základě dohody s redaktorem zde bude mít připravenou složku (např. název připravované knihy) s přiřazenými dokumenty (např. jednotlivé kapitoly). Jedná-li se o nový titul, dokumenty budou prázdné a autor může zahájit svou práci. Pokud se jedná o aktualizaci dřívějšího vydání knihy, v dokumentech bude znění předchozího vydání publikace. Autor může přiřazené dokumenty v systému volně upravovat. 

4) Stylování textu

V textu je třeba stylovat pouze nadpisy, kdy je potřeba si v PublishOnu vybrat z předem připravených stylů. Každá ediční řada má připravené své vlastní styly, z kterých si autoři mohou vybrat. Více viz videomanuály.

5) Odevzdání díla

 Jakmile je dílo hotové, autor to oznámí svému redaktorovi. Od této chvíle redaktor dílo od autora přebírá a následně ve spoupráci s autorem zajistí jeho vydání.

FAQ

1) Co je systém PublishOne?

PublishOne je webová aplikace s cloudovým úložištěm, která byla vytvořena s cílem optimalizovat digiální publikování autorských děl. Aplikace pro psání a editaci textů využívá program Microsoft Word. 

2) Jak je práce v PublishOne rozdílná od současného způsobu psaní knih?

Je to velice podobné. Jediný rozdíl je, že se autor musí do PublishOne přihlásit a otevřít si dokument v tomto prostředí, poté již všechno probíhá ve wordu tak, jak je autor zvyklý. 

3) Co potřebuji pro práci s PublishOne?

Pro práci v systému PublishOne je potřeba několika následujících kroků:

  • vytvořit si účet v PublishOne a nastavit si heslo (kontaktujte svého redaktora, který vám účet vytvoří)
  • povolit si ve Wordu doplněk PublishOne (návod je zde). 

Více informací naleznete v popsaném postupu práce se systémem PublishOne

4) Lze používat systém PublishOne bez připojení k internetu? 

Ano. Stačí si dokument stáhnout ze systému PublishOne (funkce "uložit jako" ve wordu) a poté lze na dokumentu pracovat i mimo systém PublishOne. Upravený dokument je poté potřeba do systému PublishOne nahrát. 

5) Jaká jsou doporučení pro práci v systému PublishOne?

Ačkoliv je práce v prostředí PublishOne velice podobná práci ve Wordu v běžném režimu, je zde několik okolností, jimž by měli autoři věnovat zvýšenou pozornost.

  • Dokument je potřeba čas od času při psaní uložit do úložiště PublishOne. Neprobíhá zde automatické pravidelné ukládání,  na které je uživatel v běžném režimu zvyklý. Ukladání se provádí  v prostředí editoru Word pomocí ikony diskety nebo na základě nabídky Soubor - uložit
  • Při nahrávání obsahu do úložistě systému PublishOne je potřeba u vkládaného textu sloučit formátování. Namísto vložení textu pomocí CTRL-V najedeme na cílový dokument myší, stikneme pravé tlačítko a zvolíme položku Možnosti vložení - sloučit formátování.
  • Při nahrávání obsahu do PublishOne je potřeba se ujistit, že text neobsahuje žádné skryté odkazy. Pokud je obsahuje, systém PublishOne dokument neuloží. Nejlepší cesta, jak se takovýchto neviditelných odkazů zbavit je:
  • označit celý text (CTRL + F5)
  • spustit příkaz na hromadné odstranění odkazů (CTRL + SHIFT+ F9)
  • teprve poté je možné text nahrát do PublishOne
Kontakt
Wolters Kluwer ČR, a.s.
U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
Back To Top