Autorka a výjimečně spoluautorka více než 100 odborných prací, mezi nimi 3 monografií: Obchodní právo 3. Akciová společnost (2006), Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice (1999) a Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouvu o převodu zisku (2004). Spoluautorka šesti učebnic obchodního práva. Přednášková činnost zaměřená na problematiku práva společností. Expertní činnost v oblasti práva obchodních společností.
Back To Top