Aangifte tips. Je klant kennen helpt bij de aangifte. Lessen uit de praktijk
Fiscaal en Accounting15 februari, 2022

Aangifte Tips: je klant kennen helpt bij de aangifte

Aangifte doen is een zakelijke handeling. Je krijgt de stukken digitaal of op papier en daarmee ga je aan de slag, maar houdt de klant in je achterhoofd. Twijfels? Vraag door. Als je je klant goed kent, wordt de aangifte beter.             

Je hebt het druk met al die aangiftes en je wilt zo efficiënt mogelijk werken. Met je klant bellen of koffie drinken kost tijd, maar realiseer je dat het noodzakelijk is om veel van je klanten te weten. Dat helpt bij de aangifte. Zorg dat je op de hoogte bent en stel relevante vragen. Wat ook helpt, is de handige Checklist Belastingaangifte 2021. Deze kun je naar klanten sturen om te zorgen dat iedere klant zijn gegevens op tijd en correct aanlevert!

Moeder werkt wel, moeder werkt niet

Een voorbeeld uit de praktijk is een klant die de inkomensafhankelijke combinatiekorting misliep. Dat is toch een aanzienlijk bedrag. Het ging om een echtpaar met een zoontje. Toen ze een kind kregen, bleef zij thuis om voor hem te zorgen. Hij bleef fulltime werken. Na een jaar ging zij ook weer werken, dus kregen ze recht op de combinatiekorting. Een jaar later besloot zij om haar baan op te zeggen. Toen kregen ze geen combinatiekorting meer.  

Weer een jaar later was ze toch weer gaan werken en was er weer recht op combinatiekorting. Wees er bij elke aangifte alert op dat je alle relevante heffingskortingen controleert.     

Co-ouders? Dat loont

Als klanten gaan scheiden en kinderen hebben, is het belangrijk om te weten wat ze afspreken met betrekking tot de kinderen. Steeds meer stellen kiezen voor co-ouderschap. Dat is voor jou relevante informatie. Als gescheiden ouders het ouderschap echt fifty-fifty verdelen, hebben ze allebei recht op de heffingskortingen voor alleenstaande ouders. Maar als je zoiets niet weet, loopt een van de twee heffingskortingen mis.  


Uit elkaar? Toch fiscale partners

Wat klanten als heel prettig ervaren aan Avanzer Aangifte is dat je over een juiste verdeling bij fiscale partners niet meer hoeft na te denken. Avanzer Aangifte zoekt automatisch naar de meest optimale verdeling. Mensen die scheiden en die vervelend uit elkaar gaan, vergeten het fiscale partnerschap het liefst. Zij willen niets meer met elkaar te maken hebben. De fiscus heeft daar natuurlijk geen boodschap aan, hoe vervelend het ook is. Als ze in een jaar meer dan zes maanden getrouwd waren of als ze samenwoonden en meer dan zes maanden gezamenlijk een eigen woning hadden, komen ze niet onder het fiscale partnerschap uit. Je kunt dan wel vertellen dat dat per saldo voordelig uitpakt, maar daarmee maak je ze niet meer blij. Je kunt het helaas niet iedereen altijd naar de zin maken.   


Hoezo, geen aangifte?

Soms krijgen de echtgenoten van klanten een brief van de Belastingdienst, waarin staat dat zij geen aangifte meer hoeven te doen. Dat vinden ze fijn. Minder rompslomp, denken ze. Het is verstandig om ze aan te raden om wel aangifte te doen, zeker als een stel vermogend is. Dan biedt het fiscale partnerschap gelegenheid om het vermogen zo te verdelen dat ze in box 3 minder belasting moeten betalen; en soms ook in box 1.   


Een spreadsheet is niet genoeg

Vraag altijd naar de onderliggende stukken. Met alleen een spreadsheet met een overzicht kun je niet uit de voeten, dus wil je bij ondernemers de facturen zien en bij particuliere klanten de jaaropgaven. Hoe hoog was het bruto-inkomen? Hoeveel loonheffing is er ingehouden? Klanten hebben vaak geen idee waarover het gaat of ze vergissen zich.   


Denk aan de A-factor (pensioenaangroei)

Juist omdat klanten vaak niet precies weten hoe het zit – ze besteden hun aangifte niet voor niets uit – is het handig als mensen een lijfrentepremie aftrekken, je ook altijd de A-factor aangeleverd krijgt. Als hun pensioenaangroei al hoog is, hebben ze vaak geen recht op aftrek.   


Pech, een correctie

Als de klant te weinig informatie aanlevert, ben je nergens. Een voorbeeld uit de praktijk: een nieuwe klant had zijn stukken gescand en gemaild. Hij had verschillende inkomstenbronnen en stuurde vier jaaropgaven. Vervolgens kwam er een correctie van de Belastingdienst. Heel vervelend natuurlijk. De klant in kwestie bleek vijf inkomstenbronnen te hebben en had een jaaropgave te weinig aangeleverd. Doorvragen is dus heel belangrijk, bij nieuwe klanten maar ook bij klanten die je al jaren kent.   

Vooringevulde aangifte (VIA)

Als aanvulling kun je ook gebruik maken van de vooringevulde aangiftegegevens. Hier staan gegevens in zoals loon, de WOZ-waarde van een huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Dit helpt je om de aangifte en aangeleverde stukken nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid. Met Avanzer Aangifte is het mogelijk om deze machtiging aan te vragen en de gegevens te importeren in de aangifte. Dit zorgt er ook voor dat je deze gegevens niet nogmaals hoeft over te typen.   


Download de checklist

Met deze handige checklist maak je aangifte doen voor jezelf én je klanten veel gemakkelijker. Stuur de checklist, die bestaat uit 4 pagina's, door naar je klanten. Zij kunnen hem vervolgens ingevuld en met alle bijlagen terugsturen, zodat jij direct kunt starten met de aangifte. Lees de andere blogs over aangifte 2021: 

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Back To Top