image_10-must-have-capabilities-article-hero-3840x960.jpg
Skatt & Ekonomimaj 05, 2024

Tips och tricks för Capego Teamwork

Samarbeta sömlöst med dina kunder med hjälp av ett effektivt verktyg för dokumentarkiv och dokumentdelning. Vi går igenom bra tips för hur du kan förbättra dina kundrelationer med Capego Teamwork.

Underlätta arbetet med förfrågningar och struktur

Som redovisningskonsult behöver du ofta samla in en hel del underlag och dokument från dina kunder. Under både deklarationstider och inför bokslutet är det extra mycket dokument som ska samlas in. Då underlättar det att ha ett verktyg där du kan skicka förfrågningar och även organisera dokumentet på en och samma plats, och per uppdrag.  

I Capego Bokslut och Capego Skatt kan du spara alla dina dokument i ett dokumentarkiv. Lägger du även till funktionen för samarbete, Capego Teamwork, så får du tillgång till en förfrågningsfunktion av dokument och till en mappstruktur som följer de räkenskapsår som skapas.  

I dashboarden håller du enkelt koll på om dina kunder skickat in dokumenten, eller inte. Där kan du se båda aktuella och tidigare förfrågningar.  

Har du sparat dokument lokalt men vill hellre ha dem säkert i molnet? Inga problem! Du kan enkelt dra och släppa hela dokumentarkiv direkt in i rätt uppdrag.  

Var på den säkra sidan

Många dokument som hanteras kan innehålla känsliga data. Och även om det inte alltid är fallet så vore det såklart inte bra om dokumenten kom på vift. Att skicka dokument via vanlig post eller email innebär en risk för att de hamnar i fel händer, eller att man inte följer regelverk som finns uppsatta för hantering av data, exempelvis GDPR.  

Här kan du och din kund känna er trygga med att Capego Teamwork är en säker och GDPR-kompatibel lösning. Du kan exempelvis ställa in behörighet på dokument- och mappnivå, för att hela tiden säkerställa att rätt person ser rätt dokument. Du kan även ställa in MFA, multifaktorautentisering, för extra säker inloggning. Detta gör du enkelt i dina inställningar.  

Stärk ditt varumärke

Lägg till din logotyp och färg för att din kund tydligt ska känna igen avsändaren. När kunder ska ladda upp eller se dokument så möts den av ditt varumärke i en typ av klientportal. Kunden känner lätt igen sig och du uppfattas som en smidig samarbetspartner.  

Anpassa strukturen efter dina behov och processer, inte tvärtom  

Capego Teamwork kommer med en redan uppbyggd och fördefinierad mappstruktur. Det finns exempelvis en underlagsmapp för bokslut respektive skatt, samt en årsakt där slutliga dokument och andra viktiga handlingar kan förvaras och delas med kund. Men du kan själv skapa nya mappar och anpassa mappstrukturen efter dina behov. Självklart bestämmer du vem som har behörighet att se vad.  

Skicka förfrågningar direkt från Capego Skatt eller Capego Bokslut

Sitter du och jobbar med deklaration eller bokslut i Capego ska du inte behöva byta vy eller verktyg. Du kan enkelt göra en dokumentförfrågan direkt från det aktuella bokslutet eller deklarationen som du jobbar med. De dokument som din kund laddar upp hamnar i bokslutsmappen eller deklarationsmappen kan du enkelt bifoga direkt in i uppdraget. 

Visst låter det enkelt? Läs mer om Capego Teamwork här. 

Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego

Digital plattform för skatt & ekonomi

Back To Top