Woman casual interacting with a Coworker
Skatt & Ekonomimaj 04, 2022

Så kan digitaliseringen hjälpa dig att samarbeta bättre

En av de stora förändringarna som digitaliseringen för med sig för redovisningsbranschen är möjligheten att kunna samarbeta mer effektivt med hjälp av digitala verktyg. Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen – och samhället i stort – har nog inte undgått någon. En av möjligheterna den för med sig är att utveckla ett tätare, smartare och mer effektivt samarbete med partners och kunder. Undersökningar visar också att just möjligheten till effektivt samarbete är något som står högt på många redovisningsbyråers och företags agendor idag. Framför allt när det handlar om att välja vilka digitala vilka verktyg de vill använda.
 

Nyttja fördelarna med molnet 

Möjligheten att arbeta molnbaserat är en stor fördel som digitaliseringen har fört med sig. Att molnet är framtiden är nog de flesta medvetna om. Redan under 2020 spenderade företag för första gången mer på molnbaserad infrastruktur än på gamla, lokala lösningar med egna datacenter och hårdvara. Och allt talar förstås för att den utvecklingen kommer att fortsätta. 

Fördelarna med molnet är många. Till exempel att ha alla dokument samlade på ett ställe, att alla som behöver kan komma åt dem och att snabbare och enklare kunna samarbeta kring ett ärende. Detta förenklar vardagen för alla användare – oavsett om det är medarbetare eller kunder. Att alltid ha tillgång till senaste versionen av dokument, att kunna ladda upp dem och arbeta med från distans och att få notifieringar så fort en kund eller kollega har gjort en ändring skapar mervärde för användarna. 

Dessutom blir det oftast säkrare att dela material. Funktionalitet i olika molnbaserade system gör det ofta enkelt att styra vem man delar ett visst dokument med, och ser dessutom till att det sker på ett GDPR-säkert sätt. Istället för att skicka material via mer osäkra email.

Jobba tätare med din kund 

Historiskt sett har kanske inte redovisningsbyrån varit den partner ett företag haft allra tätast kontakt med. Kvitton och underlag har skickats in varje månad, men däremellan har det varit tyst. Just att skicka in dokumentation är också något som upplevts som jobbigt av många företagare. Per Lundberg

”Många byråer vittnar om att detta ofta är det problem som slutkunden är allra mest angelägen att lösa. Deras återkommande huvudbry är vad ska de skicka in till och hur ska de göra det,” säger Per Lundberg, Product Manager på Wolters Kluwer. 

Tack vare digitala samarbetsplattformar blir detta nu enklare. Det finns möjlighet till mer regelbunden kontakt och dialog mellan konsult och kund och konsulten kan på flera olika sätt stötta kunden i processen. Till exempel genom inbyggda funktioner för insamling av dokument – att konsulten begär in de dokument som behövs och kunden bara behöver svara på dessa.  

Detta kan byråer givetvis passa på att använda sig av för att bygga en tätare relation med kunden. Dels genom att vara tillgänglig och lyhörd för kundens behov. Men också genom att vara proaktiv och erbjuda kunden tips och rådgivning på hur de kan utveckla sin verksamhet. 

Om du vill lära dig mer

Back To Top