Accountor Office
Skatt & Ekonomi2021-11-09 12:00:00

Accountor rustar konsulterna med kunskap på redovisningsbranschens förändringsresa

På Accountor är medarbetarnas utveckling och kunskapsöverföring central. Både för att säkerställa den interna kompetensen och stärka konsulterna i en alltmer rådgivande roll. En kunskapsportal, processcoaching och seniora redovisningskonsulter som delar med sig av sin expertis är tre viktiga delar i byråns kompetensarbete.Accountor är en fullservicebyrå som är specialiserad på lösningar, outsourcingtjänster och rådgivning inom ekonomi, redovisning, HR och lön. En viktig del i byråns arbete är att hjälpa sina kunder att utnyttja den moderna tekniken och digitaliseringens möjligheter i sitt dagliga arbete.

Amanda Gunnarsson, auktoriserad redovisningskonsult och teamledare på Accountor, som själv även jobbar aktivt med byråns satsningar på ny teknik och nya arbetssätt:

Amanda Gunnarsson– Rollen som redovisningskonsult utvecklas generellt mot att bli mer och mer rådgivande. Det är viktigt att hänga med i den branschutvecklingen. För oss på Accountor innebär det bland annat att vi lägger fokus på att välja ut vilka program som passar oss bäst samt utveckla våra arbetssätt och processer, hur vi jobbar i projekt och med våra kunder.

Alla behöver olika stöd för att kunna utvecklas i en mer rådgivande konsultroll

Utöver att arbeta som teamledare är Amanda även systemägare för Capego. I den rollen ingår att vara en länk mellan organisation och leverantören Wolters Kluwer i utvecklingen av nya systemlösningar och processer. Utöver Amanda och andra systemägare, finns även ett antal super users per system som konsulterna kan vända sig till vid behov.

– Det är jätteviktigt att konsulterna är med på förändringsresan och får tillgång till de verktyg, kunskap och support som behövs för att kunna vara det. Det här är en strategisk satsning från ledningen. Alla medarbetade behöver olika stöd. En del upplever förändringen som enkelt, för andra tar det längre tid att förstå och ändra beteenden. Det finns ibland en oro hos vissa för hur vi som redovisningskonsulter ska överleva när mycket i arbetet blir digitalt och automatiseras. Då är det viktigt att både hitta ett mervärde för kunden och få konsulterna att känna sig trygga och bekväma i en mer rådgivande roll.

Att utgå från konsulternas kunskap och erfarenheter är avgörande för att de ska kunna växa in i en mer rådgivande roll. För att stötta konsulterna på bästa sätt satsar Accountor målmedvetet på kompetensutveckling inom flera områden.

– Vill du utvecklas och lära dig nya saker finns flera möjligheter för konsulterna att göra det, både kopplat till den egna utvecklingsplanen och kundspecifika kompetenser. Ingen förändring sker över en natt. Alla vinner på att jobba framåt och följa med på resan. När du får fylla på din kunskap löpande gungas du in i det nya, då upplevs förändringen inte lika stor.

Som arbetsgivare är det viktigt att följa upp med feedback och visa att man stöttar längs vägen, inte minst när det gäller kompetensutvecklingen. Det bidrar till att konsulterna känner sig mer trygga i sin nya, mer rådgivande roll menar Amanda.

Noga utvald kunskapsmeny på Accountors utbildningsportal

I utbildningsplanen lägger konsulten tillsammans med sin närmsta chef upp målet för utbildningstimmarna, skräddarsytt för varje medarbetare och år. Ett centralt kunskapsnav är Accountors utbildningsportal. Där finns ett brett utbud av interna och externa utbildningar, instruktionsfilmer, seminarier, event såväl live som inspelade m.m. Där kan konsulterna själva gå in och botanisera, välja ut och komma överens med sin chef om en bra, individanpassad utbildningsplan.

– Det finns ett särskilt utbildningsteam som utvärderar och bestämmer vad som hamnar i utbildningsutbudet, Skattedagen som Wolters Kluwer håller i är ett sådant exempel som är återkommande varje år. Målet är att erbjuda en bred mix som passar alla beroende på kunskapsnivå och vilket nästa steg konsulten vill ta, i linje med den övergripande utvecklingsplanen. Utbildningsutbudet fyller idag en stor kvot av vårt kompetensbehov.

Accountor Office”Process coaching” är ett annat exempel på kunskapsinitiativ som delvis fokuserar på systemkompetens och där Amanda jobbar som en av coacherna.

– Syftet med processcoaching är bland annat att minska sårbarheten genom att skapa mer systemtekniskt lika arbetssätt, best practice i organisationen, och att minimera speciallösningar för olika kunder. Vi identifierar möjligheter med automatisering för att frigöra mer tid för rådgivning, exempelvis mer stöd i budget- och analysarbetet och delaktighet vid omförhandlingar. Vi bokar in konsulterna och utifrån vad det finns för utvecklingsmöjligheter i olika kunduppdrag hittar vi åtgärdspunkter. Det är något som uppskattas av konsulterna för att det både ger dem ny kunskap och kan öka värdet för kunden.

Auktorisation och intern kompetensöverföring uppmuntras

Som ett led i den medvetna satsningen på kompetensutveckling vill Accountor även motivera konsulterna med tydliga karriärvägar för att de ska känna sig redo för och trygga att ta nästa steg.

– Vi uppmuntrar alla redovisningskonsulter till att bli auktoriserade och erbjuder även möjligheten att bli Certifierad Affärsrådgivare i ett nästa steg. Våra erfarna konsulter och experter är också viktiga förebilder. Bakom dem står många juniora konsulter som är nyfikna på den mer seniora rollen, som vill bolla med dem och följa i deras fotspår. Vi är måna om att ta vara på och sprida värdefull kunskap både internt inom bolaget och externt till våra kunder. Kompetensöverföringen mellan seniora och juniora konsulter är ett sätt att säkra den interna kompetensen och ökar utvecklingsmöjligheter för konsulterna inom Accountor, avslutar Amanda.

Att främja god kunskap och kompetensutveckling inom redovisningsbranschen är något vi på Wolters Kluwer verkligen brinner för. Vi möter många på de utbildningar och event som vi arrangerar och är mycket stolta över den fina respons vi och våra förstklassiga utbildare får. Accountor är exempel på ett av våra kundföretag som återkommande tar del av vårt breda kursutbud av öppna och företagsspecifika utbildningar, på plats och digitalt. Du som vill fylla på din kunskap inom skatt och ekonomi – botanisera gärna i Wolters Kluwers breda kursutbud.

OM ACCOUNTOR

Accountor ingår Accountor Group, en av de ledande aktörerna i norra Europa inom outsourcingstjänster och programvara för ekonomiförvaltning, bokföring och personalförvaltning i små och medelstora företag. Accountor Group sysselsätter mer än 2 200 experter på över 100 kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Holland, Ryssland och Ukraina.
Back To Top