Strategisk rådgivning
Skatt & Ekonomijanuari 20, 2022

Öka din strategiska rådgivning – 3 områden där du kan hjälpa dina kunder

Efter:Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Strategisk rådgivning gör att redovisningsbyråer kan stärka sin position och öka sitt värde istället för att tappa relevans och uppdrag när administrativa arbetsuppgifter automatiseras bort. Vi listar tre områden där du kan erbjuda rådgivning och stöd till dina kunder.

En av de stora konsekvenserna av digitaliseringen av samhället är den ökade graden av automatisering, som innebär att många enklare arbetsuppgifter automatiseras bort. 2020 lyfte World Economic Forum en rapport från PwC som visade att uppemot 30 procent av alla befintliga jobb kommer att automatiseras mellan 2020 och 2030.

Detta påverkar alltså inte bara industrijobb, där många arbetsuppgifter tas över av robotar, utan också tjänstemannajobb med stora administrativa inslag. Till exempel inom ekonomi.

Camilla EinarssonMen när efterfrågan på enklare tjänster blir mindre så öppnas också möjligheter att öka satsningen på mer kvalificerade tjänster. Strategisk rådgivning är det tydligaste exemplet.

”Tack vare den tekniska utvecklingen så finns nu verktygen, och tack vare dem också mer tid, för redovisningskonsulter att satsa på mer kvalificerade rådgivningstjänster. På så sätt kan de skapa mer värde för sina kunder samt knyta dem tätare till sig,” säger Camilla Einarsson, redovisningsexpert hos Wolters Kluwer.

Hjälp kunderna att digitalisera arbetsprocesser

Digitaliseringen har ökat möjligheterna till samarbete. Både mellan kund och leverantör, men också mellan olika system som kan integreras med varandra. Möjligheten till integration öppnar upp för flera nya möjligheter. För användaren blir det enklare att arbeta mer effektivt och med högre kvalitet, då data endast behöver matas in vid ett tillfälle. Men det öppnar också upp för att outsourca olika uppgifter till externa specialister för att på så sätt uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet.

Redovisningsbyråer har en viktig roll att fylla genom att stötta sina kunder genom denna process. Det kan till exempel handla om att implementera plattformar och verktyg som gör det enklare att samarbeta mellan kund och leverantör och att integrera olika system med varandra. Men det kan också handla om att ge rådgivning kring vilka uppgifter som ska skötas internt och vilka som ska outsourcas.

Lär dem att utveckla verksamheten med hjälp av data

Idag är data och information viktigare än någonsin för att kunna ta väl underbyggda beslut. Tack vare molnlösningar och moderna system finns det idag tillgång till mycket data och information som vi inte hade tillgång till i den gamla analoga världen. Hjälp dina kunder att utnyttja den informationen på bästa sätt för att fatta affärsmässiga beslut och förbättra sin verksamhet genom bättre kostnadskontroll och tätare resultatuppföljning. Det kan handla om att identifiera vilken produkt som är mest lönsam eller följa om lagerbindningen är för stor. Eller varför inte använda data till att ta fram nyckeltal som kan användas i hållbarhetsarbetet? Till exempel elförbrukning, sjukfrånvaro eller annat som kan vara intressant att titta på.

Strategisk rådgivning ger bättre överblick

Inte nog med att vi har tillgång till ekonomisk information idag. Informationen finns tillgänglig i realtid och med hjälp av moderna system går det också att presentera och visualisera informationen på ett smart och mer lättillgängligt sätt. Det öppnar upp för en möjlighet för byråerna att, med både system och rådgivning, leverera enklare, tydligare rapporter och analyser till sina kunder och bidra till bättre transparens och överblick. En mer lättillgänglig ekonomisk information kan dessutom användas både internt i organisationen och mot externa intressenter för att förklara olika ekonomiska beslut på ett tydligt sätt.

Vill du läsa mer om att arbeta med strategisk rådgivning?

Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Prova finsit gratis

Förvandla siffror till grafiska rapporter

Back To Top