Brain accounting
Skatt & Ekonomi2021-11-18 12:00:00

Konsulternas kompetensutveckling en viktig del i Brains kundleveranser

Skribent: Susanne Hägvall

Brain Accounting arbetar nära sina kunder med kvalificerat stöd och rådgivning inom redovisning och ekonomi. Inriktningen, att jobba mer som en intern ekonomiavdelning än som en traditionell redovisningsbyrå, ställer extra höga krav på medarbetarnas ekonomikompetens och förståelse för kundernas verksamheter. 

Det som skiljer Brain från en mer traditionell redovisningsbyrå är att de med färre, mer kvalificerade kundåtagande inom redovisning, ekonomisk planering och uppföljning arbetar mer som en intern ekonomiavdelning. Det ger kunderna både mer ingående stöd och en djupare kundrelation som anpassas efter kundens olika behov över tid. 

Casten von otter på brain accounting

Kvalificerade redovisningstjänster som följer tillväxtresan 

När Casten von Otter, huvudägare och VD i Brain Accounting, för cirka 10 år sedan köpte en liten redovisningsbyrå var det med ambitionen att utveckla och nischa byrån mot mer kvalificerad ekonomisk rådgivning och uppföljning. Ett behov som Casten själv upplevt som serieentreprenör i olika tillväxtbolag:  

– Det finns en stor utmaning när mindre företag växer! Ett litet företag klarar sig bra med de enklare redovisningstjänster som mindre redovisningsbyråer erbjuder, och för ett stort företag är det ofta naturligt att ha en egen ekonomiavdelning. Processen att röra sig däremellan, från cirka till 10 till 100 anställda, innebär dock ofta stora utmaningen när det kommer till redovisning och ekonomisk uppföljning. Behovet av mer komplext stöd och rådgivning uppstår som regel mycket tidigare än vad du har ekonomiskt utrymme att anställa och bygga upp en egen ekonomiavdelning. Det kan till exempel handla om att hantera olika bolagsstrukturer allteftersom företaget växer, såsom holdingbolag, dotterbolag, koncernkonsolidering. Ett växande behov av projekt- eller dimensionsredovisning för att kunna följa upp per kostnadsställe, affärsområde, produkt eller marknad kräver också mer kvalificerat ekonomiarbete. Som verkligheten ser ut för många tillväxtbolag idag, inte minst SaaS-bolag, går tillväxtresan så snabbt att de tidigt når en omsättning då det börjar bli komplext. 

Kundernas krav och förväntningar drivande för medarbetarnas kompetensutveckling 

Den snabba tillväxten i kombination med teknikutvecklingen och fler digitala gränssnitt är drivkrafter för outsourcing. Idag är det enkelt för kund och leverantör att ha tillgång till samma system, vilket gör det lättare att outsourca mer av sin ekonomiska uppföljning, längre och samtidigt behålla kontrollen. 

– Att leverera och möta våra kunders höga förväntningar ställer krav på oss och vår organisation. Vi väljer noga ut och jobbar med de vassaste systemen på marknaden inom vårt område. Rekrytering av rätt personer och löpande kompetensutveckling i olika former är en annan avgörande faktor. Den är viktig för att kunna matcha de mer komplexa behov våra kunder har och upprätthålla hög kvalitet i våra tjänsteleveranser. Kunderna ställer andra krav på Brains konsulter än på mer traditionella redovisningskonsulter.

Strukturerad kompetensutveckling i flera dimensioner 

Brains val av inriktning ställer extra höga krav på medarbetarnas kompetens. Casten lyfter fram tre övergripande områden som är viktiga i kompetensutveckling på Brain Accounting: Fackkunskap, Konsultkunskap och Systemkunskap. 

– Mycket av medarbetarnas kompetensutveckling är ”on-the-job-training”. Vi håller regelbundna internutbildningar där våra seniora konsulter är ansvariga för olika områden och samlar de yngre, juniora konsulterna för att utbilda inom kundspecifika områden. Det kan till exempel handla om fastighetsmoms eller avstämning av eget kapital – kortare, praktiskt inriktade internutbildningar utifrån specifika kundbehov eller systemmiljöer.

Mer generell fackkunskap som medarbetarna regelbundet behöver uppdatera sig på får de via externa utbildningar. Det handlar ofta om olika regelverk inom bokföring och skatt. Wolters Kluwers årliga skattedag är ett sådant exempel. Även de revisorer som Brain samarbetar med håller utbildningar som personalen går på. Redovisningsbyråns mer seniora konsulter går då och då även längre specialistutbildningar för att fördjupa sin kompetens inom exempelvis ekonomistyrning eller koncernkonsolidering.

– Ett annat område som är viktigt att utveckla är vår konsultkompetens. Att bygga upp en god verksamhetsförståelse inom de områden våra kunder verkar ger medarbetarna bättre förutsättningar för att leverera verkligt värde. Med större förståelse för kundens förutsättningar och möjligheter kan konsulterna jobba mer proaktivt. De blir också bättre på att bygga rätt anpassade rapportpaket och göra mer relevanta analyser av utfall. För att kunna driva samarbetet framåt och säkerställa en bra leverans med nöjda kunder behöver du även vara en duktig projektledare. Det är en annan kompetens för konsulterna att utveckla. Detsamma gäller kunskap i de system som kunderna använder, som behöver vara mycket hög, säger Casten.

Viktigt för att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare

Att satsa på kompetensutveckling är inte bara ett sätt att säkerställa rätt kompetenser i sina kundleveranser.

– Vi vill plocka russinen i kakan både när det gäller medarbetare och system. Av erfarenhet vet vi att det kan vara svårt att hitta personer som har rätt kunskap från början. För Brain blir det därför ofta bättre att ta in unga, hungriga personer och ge dem den kunskap och kompetens som behövs. Att samtidigt erbjuda nuvarande konsulter olika möjligheter till ökad kompetensutveckling skapar bättre förutsättningar för att både behålla och attrahera rätt medarbetare för framtiden.

Att främja god kunskap och kompetensutveckling inom redovisningsbranschen är något vi på Wolters Kluwer verkligen brinner för. Vi möter många på de utbildningar och event som vi arrangerar och är mycket stolta över den fina respons vi och våra förstklassiga utbildare får. Brain Accounting är exempel på ett av våra kundföretag som återkommande tar del av vårt breda kursutbud av öppna och företagsspecifika utbildningar, på plats och digitalt. Du som vill fylla på din kunskap inom skatt och ekonomi – botanisera gärna i Wolters Kluwers kommande kursutbud.

OM BRAIN ACCOUNTING
Brain Accounting är en del av Brain-gruppen – en helhetsleverantör inom ekonomi, redovisning, lön och HR. Brain erbjuder outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen och uthyrning av konsulter för längre interimsuppdrag eller kortare konsultinsatser. Brains specialistkunskap omfattar bland annat ägarledda tjänsteföretag, SaaS-bolag, noterade bolag, koncerner, utländska dotter- och moderbolag, ideella organisationer och fastighetsbolag.
Back To Top