An above photography shot of a business office with large windows and red chairs, where employees are using desktop and desk phone, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonominovember 09, 2022

Digitalisering skapar effektivt samarbete

Digitaliseringen av redovisningsbranschen ger oss verktygen för att kunna samarbeta mer effektivt. Vi förklarar varför redovisningsbyråer ska satsa på att utveckla sitt samarbete med hjälp av digitala samarbetsplattformar. När digitaliseringen av redovisningsbranschen diskuteras hamnar mycket fokus ofta på hur automatisering av flöden kommer att bidra till ökad effektivitet och produktivitet. Men något som också kan komma att få lika stor effekt är de ökade möjligheterna att samarbeta med kunder och partners med hjälp av smarta digitala verktyg. 

Undersökningar visar också att just möjligheten till effektivt samarbete är något som många redovisningsbyråer och företag anser väger tungt när de ska välja digitala vilka verktyg de vill använda. I den här artikeln ger vi exempel på varför samarbete är så viktigt och ger också tips på vad som kan vara bra att tänka på.
 

Idag får vi affärsinsikter i realtid 

En av de tydligaste konsekvenserna av digitaliseringen är att idag sker informationsöverföringen i realtid. Vi behöver inte längre vänta tills tidningen kommer på morgonen för att få veta de senaste nyheterna – nu rapporteras de ut direkt när de sker över nätet.  

Samma princip gäller finansiella data och information. Idag vet vi snabbare hur verksamheten går, utifrån de nyckeltal vi satt upp. En möjlighet som detta öppnar för är att snabbare agera snabbare och göra justeringar i verksamheten baserat på de affärsmässiga slutsatser man kan dra av informationen. 

Men detta kräver också att ett mer aktivt samarbete inom organisationen – och i många fall även med externa parter. Till exempel mellan en redovisningsbyrå och dess kunder. För detta krävs också bra samarbetsverktyg som ger naturliga kontaktytor för ett tätare samarbete.
 

Distansarbete är här för att stanna 

Coronapandemin gjorde att företag över hela världen blev tvungna att ställa om till distansarbete och en undersökning från Microsoft från 2021 visade att ungefär 70 procent av anställda vill fortsätta med distansarbete i någon form.  

Detta kommer ställa ökade krav på arbetsgivarna. Inte bara att erbjuda någon form av möjligheter till distansarbete utan också att vara beredd på att möta de utmaningar det för med sig när team som behöver jobba tillsammans inte alltid kan träffas fysiskt. 

Men distansarbete innebär inte bara utmaningar – det finns också möjligheter. En uppenbar sådan är förstås att team kan sitta på olika ställen runt om i världen och ändå, med rätt verktyg, arbeta effektivt ihop. En annan är att digitala verktyg, allt från Teams och Slack till mer nischade samarbetsprodukter inom redovisning, erbjuder nya tekniska möjligheter som att dela mer material med varandra, att ha tätare dialog, och att oftare och enklare bjuda in kunder att samarbeta och ge feedback.
 

Effektivt samarbete kräver andra färdigheter 

Vad kan då vara bra att tänka på för en byrå som vill satsa extra mycket på att utveckla hur man jobbar med samarbete? För att kunna nyttja kraften i de digitala verktygen och samarbeta effektivt räcker det inte bara att vara en duktig revisor eller redovisningskonsult. Det kräver också god kommunikativ förmåga. Att kunna lyssna och förstå motpartens behov, att kunna förklara komplicerade ärenden på ett enkelt sätt är några exempel. 

Företag som inte identifierar detta, och heller inte aktivt arbetar med att förbättra det, kan stöta på problem då samarbete och kommunikation mellan olika parter inte fungerar så som det är tänkt. 

Om du vill lära dig mer

  • Lätt att göra rätt med Capego. Läs mer om bokslut, skatt, digital signering och klienthantering.
  • Bättre finansiell rapportering med finsit
Back To Top