1. augusta 2022

Ukrajina a stanovisko spoločnosti Wolters Kluwer

Celý svet sleduje inváziu na Ukrajinu s rastúcim zdesením a nedôverou. Wolters Kluwer stojí za Ukrajinou a medzinárodným spoločenstvom pri odsudzovaní tejto neospravedlniteľnej agresie, ktorá vyvolala humanitárnu krízu v srdci Európy.

Naďalej podporujeme Ukrajinu a zasiahnutý región mnohými spôsobmi. Miestne tímy v priamo postihnutom regióne a zvyšok našich tímov v Európe a po celom svete ponúkajú širokú škálu podpory, vrátane poskytovania finančnej pomoci, ubytovania, zásob, oblečenia, vybavenia, pracovných priestorov a ďalších.

Naše tímy z divízie Zdravotníctva poskytujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a v regióne v núdzi prístup k službe UpToDate a zúčastňujú sa programu Research4Life, ktorý je súčasťou programu WHO Hinari, s cieľom poskytnúť prístup k obsahu odborných časopisov pre ukrajinské zdravotnícke zariadenia. Divízia Legal & Regulatory sprístupňuje právnikom zdroje právnych informácií na pomoc ukrajinským utečencom.

Wolters Kluwer tiež poskytuje značné dary organizáciám, ktoré sa špecializujú na pomoc utečencom a ďalším ľuďom postihnutým ruskou inváziou, vrátane Červeného kríža.

Pracovné príležitosti pre kandidátov vysídlených ukrajinskou vojnou

Wolters Kluwer podporuje Ukrajinu a víta vojnou vysídlených kandidátov. Ponúkame kariérne príležitosti v mnohých technologických pozíciách v Poľsku a Rumunsku, ako aj inými voľnými pozíciami v celej EÚ. Kandidátom poskytneme podporu pri presídľovaní ich a ich rodín v rámci onboardingu. Wolters Kluwer je spoločnosťou, ktorá si cení diverzitu v skúsenostiach a predošlej kariére kolegov z celého sveta.

Pracovné príležitosti pre kandidátov vysídlených ukrajinskou vojnou.

Pozrite si voľné pozície vo Wolters Kluwer.

Back To Top