ConferințăTaxe și contabilitateLegalFinanceCorporativCompliance

Conferința de Achiziții Publice

23 noiembrie 2021, ora 15.00 – 18.30
Online
Obiectivul conferinței este perfecționarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul achizițiilor publice, raportat la modificările aduse Legislației în acest domeniu. Credem că impactul conferinței va fi unul transversal, care va angrena mai multe verticale profesionale și categorii de entități.

Pe fondul schimbărilor legislative actuale, care au influențat procedurile și procesele specifice achizițiilor publice, acest demers, care se adresează profesioniștilor domeniului, este mai mult decât necesar pentru că transferă acele seturi de cunoștințe ce le permit experților să fie în continuare eficienți și eficace în activitățile specifice și, totodată, aliniați tuturor cerințelor juridice.

Experții vor afla ultimele schimbări legislative, ceea ce va facilita respectarea cadrului juridic actual și le va permite acestora să deruleze în continuare, într-o manieră fluentă, procesele specifice achizițiilor publice. Astfel, va fi asigurată buna funcționare a aparatului administrativ, a majorității instituțiilor publice, dar și a entităților private care furnizează prin intermediul mecanismelor specifice achizițiilor publice bunuri sau servicii.
Teme abordate și speakeri
 • Este posibilă invocarea unei excepții de neexecutare în contractele administrative?
  Dl. Cristian Clipa

 • Aplicarea deciziei ICCJ nr. 66/2018 în condițiile modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice
  Dna. Florentina Drăgan

 • Nu tot ce seamănă e la fel sau despre modificarea contractului de achiziție publică
  Dna. Simona Gherghina

 • Căi de atac ordinare și extraordinare în materia achizițiilor publice
  Dna. Alina Ghica

 • Valențe jurisprudențiale actuale privind motivele de excludere din procedura de achiziție publică
  Dna. Amelia Onișor

 • Stabilirea valorii estimate
  Dl. Dan Vlădescu
Noi reglementări privind achizițiile publice: provocări și soluții
23 noiembrie 2021, ora 15.00 – 18.30
Back To Top