Prawo europejskie w prawie i postępowaniu karnym

Dowiesz się, jakie standardy europejskiej konwencji praw człowieka stosuje się do spraw karnych

 • W programie standardy są przedstawione w komentarzach do poszczególnych przepisów Konwencji, istotnych z punktu widzenia prawa i postępowania karnego. Są to m.in.: art. 5 Konwencji (gwarancje dotyczące pozbawienia wolności), art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu karnego), czy art. 2 Konwencji (zakaz nieludzkiego i poniżającego karania i traktowania).
 • Komentarze szczegółowe pochodzą z książki "Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autorem książki jest adwokat Marek Antoni Nowicki - były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka.

uwaga

Europejska Konwencja Praw Człowieka tworzy standardy, zgodnie z którymi należy stosować i interpretować polskie przepisy prawa i postępowania karnego.


Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów kilkunastu książek m.in. o prawach ofiar przestępstw, standardach traktowania osób pozbawionych wolności, europejskim nakazie aresztowania czy praniu pieniędzy, które uwzględniają w swojej treści kontekst prawa europejskiego.
 • Oprócz książek masz również dostęp do ponad 100 artykułów z czasopism omawiających szczegółowe aspekty prawa i postępowania karnego.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, prof. Piotr Hofmański, prof. Paweł Wiliński, prof. Emil Pływaczewski.
uwaga

Aby mieć 100% pewność, że w danej sprawie dotyczącej prawa i postępowania karnego nie pominąłeś niczego, powinieneś sprawdzić, czy nie dotyczy jej również prawo europejskie.

Zobacz listę przykładowych publikacji

Książki:

 • Małgorzata Janicz, Monika Skinder-Pik, Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów, WK 2015
 • Piotr Hofmański (red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna 2008.
 • Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka, Prawa ofiar przestępstw, Oficyna 2009;
 • Ewa Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, LEX 2013;
 • Paweł Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Oficyna 2009;
 • Anna Demenko, Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej, LEX 2013.

Artykuły z czasopism:

 • Fingas Maciej, Podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej w procesie karnym – wybrane zagadnienia implementacji dyrektywy 2016/800, EPS 2019/11/11-1
 • Stańczyk-Mroczko Monika, Wznowienie postępowania karnego na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, PPP 2019/9/78-86
 • Szeroczyńska Małgorzata, Artykuł 138 Kodeksu postępowania karnego w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. C-325/11, Prok.i Pr. 2016/1/33-48
 • Wąsek-Wiaderek Małgorzata, Dostęp do adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, EPS 2019/1/17-2

Nasi eksperci pomogą Ci poznać i zrozumieć orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia TSUE i ETPC, w tym te dotyczące różnych zagadnień z zakresu prawa i postępowania karnego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • Najważniejsze orzeczenia są analizowane przez uznanych teoretyków i praktyków prawa w glosach, przedstawiających między innymi skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga

Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko dodatkowej specjalistycznej wiedzy.

Zobacz listę przykładowych publikacji

Glosy:

 • Paweł Kobes, Możliwość wydania osoby ściganej innemu państwu UE na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w przypadku zwłoki w postępowaniu w przedmiocie przekazania - glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2015 r., C-237/15 PPU, LEX/el. 2016
 • Bartosz Rodak, Znieważenie prokuratora i biegłego przez obrońcę w toku prowadzenia obrony - glosa do decyzji ETPC z dnia 27 stycznia 2015 r., 29222/11 i 64345/11, LEX/el. 2015
 • Waldemar Gontarski, Dopuszczalność w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych poprzez naruszenie prawa - glosa do wyroków ETPC: z dnia 1 czerwca 2010 r., 22978/05 oraz z dnia 25 września 2012 r., 649/08, LEX/el. 2015
 • Jakub Czepek, Skuteczne postępowanie w sprawie zgonu pacjenta będącego pod opieką lekarską - glosa do wyroku ETPC z dnia 13 listopada 2012 r., 46132/08, LEX/el. 2014

Omówienia:

 • Kobes Paweł, TSUE o posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Omówienie wyroku TS z dnia 11 czerwca 2020 r., C-634/18 (Prokuratura Rejonowa w Słupsku), LEX/el. 2020
 • Warecka Katarzyna, Niejawność rozprawy w sprawie zgwałcenia. Omówienie wyroku ETPC z dnia 14 maja 2020 r., 30373/13 (Mraović), LEX/el. 2020
 • Warecka Katarzyna, Uratowali od samobójstwa, ale nieludzko potraktowali. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 marca 2020 r., 82284/17 (Jeanty), LEX/el. 2020
 • Kobes Paweł, Sąd odmówi wykonania ENA, gdy cela jest za ciasna. Omówienie wyroku TS z dnia 15 października 2019 r., C-128/18 (Dorobantu), LEX/el. 2019

Szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych ci orzeczeń europejskich

 • Pod przepisami kodeksu karnego (np. art. 212), kodeksu postępowania karnego (np. art. 607(s)), kodeksu karnego wykonawczego (np. art. 110 k.k.w.) oraz innych ustaw karnych znajdziesz przyporządkowane orzeczenia sądów europejskich, które pomogą Ci w interpretacji tych przepisów.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
uwaga

Orzeczenia europejskie, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw, wpływają na wykładnię polskich przepisów z zakresu prawa i postępowania karnego.


Twoja praca z obcojęzycznymi dokumentami będzie prostsza

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa i postępowania karnego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa i postępowania karnego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga

Większość orzeczeń europejskich, w tym te dotyczące prawa i postępowania karnego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top