Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk

Radca prawny, wiceprezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Prawnik wewnętrzny dużych organizacji, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu całokształtem spraw prawnych, corporate governance i compliance, a także kierowaniu zespołami prawnymi i compliance i zarządzaniu ryzykiem. Zorientowana na etyczne prowadzenie biznesu i zrównoważony rozwój, a także na różnorodność i równość w zatrudnieniu.

Ukończyła prawo na UW i podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach międzynarodowych. Następnie, pracowała „in-house” w korporacjach Hewlett Packard i Skanska jako dyrektor działu prawnego i compliance na Polskę i region Europy Centralnej. Działała również w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, miedzy innymi jako wiceprezeska Komitetu Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego. W 2021 roku znalazła się na liście 25 prawniczek w biznesie tygodnika „Forbes”. Obecnie jest członkinią Rady Fundacji Women in Law i mentorką.

Kamila Kurkowska

Prezeska Women in Law, CEO Firemind

Doświadczona menedżerka, ekspertka nowoczesnego marketingu, rozwoju biznesu i innowacji. Kamila jest prezeską Fundacji Women in Law, ambasadorką European LegalTech Association w Polsce oraz dyrektorką zarządzającą firmy Firemind. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradczą Firemind, pracując głównie dla firm z sektora usług profesjonalnych i firm technologicznych. Zaangażowana w promocję innowacji i różnorodności w biznesie (projekty Senso.Lab, Razem dla różnorodności). Pierwsza w Polsce tłumaczka przysięgła języka katalońskiego. Instruktorka narciarska, płetwonurek i ratowniczka wodna.

 

Marcin Kleina

Dyrektor ds. Zarządzania projektami i rozwoju oprogramowania, Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska

Marcin Kleina odpowiada za zarządzanie projektami, rozwój produktów software oraz partnerstwa strategiczne. Koordynuje globalne inicjatywy z obszarów digital transformation i LegalTech.

Związany z Wolters Kluwer Polska od 2006 r. Swoją karierę zaczynał jako Zastępca Kierownika Jednostki Biznesowej, po czym szybko awansował na Dyrektora Działu Projektów i Rozwoju. Po prawie 6 latach pracy na tym stanowisku awansował na Dyrektora Działu Zarządzania Projektami na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Od września 2017 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania.

prof. WSB Ryszard Sowiński

Profesor i rektor Wyższej Szkoły Bankowej, specjalista w obszarze zarządzania kancelariami

Współpracuje z właścicielami i partnerami przy diagnozowaniu organizacji, tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju. Zawodowy członek rad nadzorczych oraz komitetów strategicznych/sterujących kancelarii.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracował w wieloosobowych kancelariach. Doświadczenia doradcze zdobywał w firmach konsultingowych. Ukończył studia podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Coaching menedżerski” na WSB w Poznaniu, a także liczne szkolenia np. w obszarze sprzedaży usług profesjonalnych. Jest certyfikowanym praktykiem badania osobowości.

Publikuje, bada rynek usług prawniczych, popularyzuje w środowisku prawników wiedzę o zarządzaniu. Prowadzi coaching oraz szkolenia z umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych, sprzedażowych i obsługowych w kancelariach, na studiach podyplomowych i we współpracy z samorządem zawodowym (m.in. LegalMBA PSPP, WSB, UEP w Poznaniu, KIRP, OIRP, KIDP, ORA)

Prowadzi pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami nowoczesnakancelaria.pl

prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law - wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London) Autor monografii Blockchain i Prawo 2018.


Krzysztof Wojdyło

Adwokat, partner odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Back To Top