Prawo17 kwietnia, 2019

Tworzenie centrów kształcenia zawodowego - Agata Piszko

Z dniem 1.09.2019 r. nastąpi przekształcenie dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego. Wprowadzone zmiany obejmują placówki i ośrodki publiczne oraz niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przyjrzyjmy się czynnościom, jakie musi wykonać organ prowadzący placówkę oraz organ, który udziela zezwolenia na jej funkcjonowanie.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/4

W obecnym stanie prawnym w systemie oświaty funkcjonują trzy rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 pr. ośw.):
- placówka kształcenia ustawicznego,
- placówka kształcenia praktycznego,
- ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Zgodnie z art. 2 pkt 4 pr. ośw. od 1.09.2019 r. w systemie będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje takich placówek:
- dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego,
- centrum kształcenia zawodowego.
Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (VIII kadencja, druk sejm. nr 2861), celem tej zmiany jest wzmocnienie miejsc, w których można rozwijać swoje kwalifikacje. Centra kształcenia zawodowego powstające z przekształcenia dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego lub ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego mają wspierać edukację zawodową uczniów w zakresie zajęć praktycznych bądź dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. Będą mogły ponadto prowadzić kursy umiejętności zawodowych, kwalifikacyjne kursy zawodowe lub inne – umożliwiające uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top