Prawo18 listopada, 2019

Pracowniczy plan kapitałowy w szkole - Marcin Wojewódka

Jednym z elementów obecnej reformy systemu emerytalnego w Polsce jest wprowadzenie w latach 2019–2021 pracowniczych planów kapitałowych. Staną się one obowiązkowym świadczeniem oferowanym przez wszystkie podmioty zatrudniające, w tym przez szkoły, bez względu na ich publiczny bądź niepubliczny charakter. Niniejszy artykuł omawia główne zasady, źródła finansowania oraz procedurę wdrożenia PPK w szkole.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/11

Pracownicze plany kapitałowe to wprowadzana od 2019 r. nowa forma długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę środków po osiągnięciu przez uczestników 60 lat. Muszą one zostać utworzone przez pracodawców w terminie uzależnionym od formy prawnej, w jakiej działa dany podmiot, oraz od jego wielkości mierzonej liczbą osób zatrudnionych. W przypadku szkół publicznych terminem tym jest 1.01.2021 r, a niepublicznych termin uzależniony jest od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą osób zatrudnionych: w 2020 r. PPK będą musiały uruchomić te niepubliczne szkoły, które na 30.06.2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. Brak wykonania obowiązków nałożonych ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) może skutkować dotkliwymi karami.
Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek terminowego zawarcia umów składających się na PPK, a następnie rozpoczęcia naliczania i odprowadzania wpłat. Mimo że pracowniczy plan kapitałowy prowadzi dana szkoła, podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i pomnażanie środków uczestników PPK jest tzw. instytucja finansowa. To zewnętrzy podmiot, który musi zostać wybrany przez pracodawcę na zasadach i zgodnie z kryteriami określonymi w omawianej ustawie.
Dla pracodawcy utworzenie PPK jest obowiązkowe, ale dla pracowników uczestnictwo w nim dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że osoby zatrudnione będące w wieku od 18 do 54 lat zostaną zapisane do pracowniczego planu kapitałowego automatycznie, a osoby w wieku od 55 do 70 lat – na ich wniosek. Każdy może w dowolnym czasie zrezygnować z dokonywania nowych wpłat do PPK.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top