Prawo17 kwietnia, 2020

Obliczanie subwencji (2) - Stanisław Szelewa

Lekcja 7 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

W pierwszej części tej lekcji („Dyrektor Szkoły” 2020/3) omówiłem ogólne założenia systemu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz zasady tego naliczania na poszczególne kategorie uczniów z niepełnosprawnościami. W części drugiej natomiast przedstawię wagi i wyliczenia dotyczące uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także uczniów szkół z mniejszościami etnicznymi i narodowymi.
Podobnie jak w pozostałych przypadkach, w subwencji na edukację zawodową wyróżnić należy środki naliczane z tytułu uczniów statystycznych oraz uczniów uzupełniających. Pierwsze zależą od trzech czynników:
a) typu szkoły – branżowa szkoła I stopnia, technikum, branżowa szkoła II stopnia (od 1.09.2020 r.), szkoła policealna;
b) trybu jej pracy – prawo oświatowe przewiduje trzy:
- dzienny z zajęciami we wszystkie dni powszednie,
- stacjonarny z zajęciami w niektóre powszednie dni tygodnia,
- zaoczny z zajęciami najczęściej co dwa tygodnie w weekendy;
c) tego, czy szkoła jest publiczna, czy niepubliczna.
Konsekwencją tego zróżnicowania jest spora liczba wskaźników, które służą do obliczania subwencji na uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top