Prawo24 września, 2018

Nowa koncepcja przedsiębiorczości - Bogdan Bugdalski

Przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji współczesnego człowieka, a jednak nie znajdziemy jej wśród przedmiotów obowiązujących w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Treści z tego zakresu zawartych w dotychczas obowiązującej podstawie dla gimnazjów nie ma również w programie wiedzy o społeczeństwie. To bulwersuje część środowiska edukacyjnego. Ale czy słusznie?Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/11

Z twierdzeniem, że w szkole podstawowej nie ma przedsiębiorczości, nie zgadza się kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, mający wpływ na obecny kształt podstaw programowych dla poszczególnych etapów edukacji. – Pierwszy raz w podstawie jest tak wiele elementów przedsiębiorczości w różnych przedmiotach. Teraz nauczyciel nie tyle może, ile musi realizować te treści – podkreśla dr Tomasz Rachwał.
I dodaje, że obecnie już w przedszkolu i szkole podstawowej będą rozwijane postawy przedsiębiorcze oraz wprowadzane przy okazji nauki różnych przedmiotów elementy przedsiębiorczości, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – w ramach osobnego przedmiotu – umiejętności związane z ekonomicznymi i finansowymi podstawami przedsiębiorczości, w tym z prowadzeniem własnego biznesu i funkcjonowaniem na rynku pracy.
Przedsiębiorczość jako osobny i ważny blok tematyczny pojawiła się w polskich szkołach w 2002 r., przed akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości znalazł się w programie szkół ponadgimnazjalnych, a w gimnazjum w postaci bardzo rozbudowanego bloku tematycznego w ramach wiedzy o społeczeństwie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top