Prawo18 maja, 2020

Lokalny budżet na oświatę - Stanisław Szelewa

Lekcja 8 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/5

Ze względu na fakt, że kierownik jednostki budżetowej (a jest nim każdy dyrektor szkoły) zawsze ponosi odpowiedzialność lub współodpowiedzialność z tytułu gospodarowania środkami publicznymi, warto, by znał podstawowe reguły tworzące uchwałę budżetową samorządu. W tym akcie prawa miejscowego po stronie wydatków znajdują się środki przeznaczone na realizację planu finansowego danej szkoły – ukryte w grupie szkół tego samego typu w konkretnym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
Niniejsza lekcja ma na celu wyeliminowanie u dyrektora (zwykle podczas pierwszej kadencji) postawy „nie znam się na finansach, bo jest biologiem, a od pieniędzy mam księgową”. Niestety, komisje orzekające o odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych nie biorą takiego tłumaczenia pod uwagę, a wykształcenia pedagogicznego dyrektora nie traktują jako okoliczności łagodzącej w wypadku problemów z ową dyscypliną. Dlatego ważne jest, by dyrektor podpisujący projekt planu finansowego szkoły czy sprawozdanie budżetowe umiał czytać te dokumenty i znaleźć w nich kwoty wydatków na poszczególne cele.
Artykuł przeznaczony jest dla dyrektorów szkół samorządowych, ponieważ cała sfera oświaty niepublicznej rządzi się swoimi prawami. W uchwale budżetowej samorządu można znaleźć jedynie planowaną wysokość dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych sektora niepublicznego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top