Konferencja Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia 2021
Ochrona zdrowiaPrawo07 września, 2021

Kolejna edycja wydarzenia dla rynku zdrowia już 22 września w formule online

Trwają zapisy na bezpłatną konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowaną przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie odbędzie się 22 września w formule online. Tegoroczna, druga edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”.

Konferencja będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia

i transformacji systemu w kierunku systemu premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych. Podczas dyskusji panelowych zapytamy ekspertów, jakich zmian mogą spodziewać się podmioty lecznicze w związku z ustawą o zarządzaniu jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwem pacjenta oraz ustawą o rozwoju i reformie podmiotów szpitalnych. Będziemy rozmawiać o tym, jak usprawnić system ochrony zdrowia, aby był bardziej skuteczny i odporny w reagowaniu na kryzysy? Jakie rozwiązania organizacyjne, finansowe i prawne są nam potrzebne, aby zapewnić dostęp do dobrej jakości usług zdrowotnych w POZ i w lecznictwie szpitalnym? Podsumujemy także bilans zysków i strat związanych z pandemią COVID-19 i zastanowimy się, w jaki sposób wpłynęła ona na placówki ochrony zdrowia i jakie zmiany na nich wymusiła.

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.

W trakcie konferencji odbędą się cztery debaty:

 1. Mechanizmy równoważenia i odporności systemu – jak wyjść z pandemicznego załamania ku zdrowej przyszłości?
 2. Model organizacji i finansowania ochrony zdrowia
  • Sesja 1: System podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego – co powinniśmy mieć gwarantowane na poziomie lokalnym?
  • Sesja 2: System lecznictwa szpitalnego – wielka reforma czy kosmetyczne zmiany?
 3. Transformacja technologiczna
  • Sesja 1: Transformacja cyfrowa – e-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, IKP, EDM. I co dalej?
  • Poprawa jakości i bezpieczeństwa w oparciu o wiarygodne dane – technologie na rzecz wspierania procesów zarządczych.
 4. Czy NFZ powinien oceniać jakość?

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, jak również przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC.

Patronatu wydarzeniu udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Związek Powiatów Polskich, Prawo.pl, Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top