Formy rozliczeń z klientami kancelarii prawnych
Prawo19 kwietnia, 2019

Formy rozliczeń z klientami kancelarii prawnych

Chociaż w kodeksach znajdują się jasno określone zasady, w jakich należy osądzać prawie wszystkie możliwe sytuacje, to doświadczony adwokat albo radca prawny wie, że każdy problem, z jakim przychodzą do niego klienci, należy rozpatrywać indywidualnie. Niektóre z nich, mimo że dotyczą jednego z podstawowych przepisów, są przecież niezwykle złożone przez okoliczności, w których występują. Tak samo jak rozwiązanie takich spraw wydaje się skomplikowane rozliczanie prawnika z klientami.

Jak prawnik może rozliczać się z klientami?

Ponieważ adwokaci, radcy prawni i inni pracownicy kancelarii prawnych znacznie częściej zajmują się udzieleniem jednorazowej pomocy prawnej niż świadczeniem regularnych usług jednej firmie lub osobie, nie mogą oni liczyć na stałe wynagrodzenie. A sprawy, z jakimi zwracają się do nich klienci, są bardzo różne i wymagają różnego zaangażowania oraz nakładu czasu, dlatego powinny podlegać one zróżnicowanemu rozliczeniu.

Wielu pracujących w zawodzie prawników wydziela w świadczonych przez siebie usługach cztery podstawowe formy wynagrodzenia: za poradę prawną, za czynność lub sprawę, godzinową oraz ryczałtową. Każda z nich wiąże się z innym czasem poświęconym sprawie, stopniem jej złożenia oraz koniecznością (albo jej brakiem) reprezentowania klienta w sądzie. To najprostszy, a jednocześnie najbardziej bezpieczny podział oceniania stawki za swoją pracę. Opiera się bowiem na konkretnych, mierzalnych wartościach, dlatego jest zrozumiały dla klienta, któremu zależy na odpowiednim docenieniu pomocy prawnika.

Formy wynagrodzenia prawnika:

  • Opłata za poradę prawną – niektórzy adwokaci i radcy traktują jednorazową poradę prawną jako czynność, dlatego nie uwzględniają tej kategorii w swoich cennikach. Wyszczególnienie jej może być jednak korzystne zarówno dla prawnika, jak i dla klienta. Określenie kwoty za udzielenie krótkiej pomocy prawnej lub polecenie innego specjalisty, który będzie w stanie zająć się sprawą, z jaką przychodzi klient, zapobiegnie bowiem jego ewentualnemu niezadowoleniu z wysokiej ceny doraźnej usługi.;
  • Opłata za czynność lub sprawę – najczęściej nie ma ona określonej wartości, ponieważ oblicza się ją na podstawie wykonanej pracy. Do tej kategorii zalicza się bowiem zarówno dokonanie określonej czynności – na przykład sporządzenie opinii prawnej, pozwu czy projektu umowy, jak i prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym;
  • Opłata godzinowa – do jej wycenienia bierze się pod uwagę ustaloną między prawnikiem a klientem stawkę godzinową oraz czas, jaki został poświęcony danej sprawie. Zazwyczaj taką ofertę kieruje się do firm i osób fizycznych, które korzystają z usług prawnika w przypadku sporadycznych problemów;
  • Opłata ryczałtowa – to najbardziej dogodna forma rozliczenia dla klientów. Polega ona na pobieraniu stałej miesięcznej pensji za obsługę prawną. Zgodnie z zawartą między prawnikiem a klientem umową radca ma ustaloną liczbę godzin, jaką poświęca sprawie podmiotu w miesiącu. Z tej formy rozliczenia najczęściej korzystają przedsiębiorcy potrzebujący stałej, kompleksowej obsługi prawnej, ponieważ jest ona dla nich najbardziej korzystna – za ustaloną cenę mogą korzystać bowiem ze wszystkich usług kancelarii.

Jakie rozwiązanie jest najlepsze dla prawnika?

Jak pokazują cenniki widoczne na stronach najlepszych kancelarii prawnych, nie ma jednej formy wynagrodzenia, które jest najlepsze dla prawnika. Każda z prowadzonych przez niego spraw wymaga bowiem innego nakładu pracy i czasu. Najrozsądniejszym posunięciem wydaje się zatem skorzystanie z dorobku bardziej doświadczonych kolegów i wycenianie swojej pracy w powyższych czterech kategoriach. W ten sposób prawnik może wyliczać sobie spodziewane dochody, a klientów nie zdziwi cena za otrzymaną pomoc, ponieważ mogą porównać ją z ceną za konkretną usługę w innej kancelarii.

Rozliczenie usług kancelarii nie jest takie oczywiste, jakby to się mogło wydawać. Wiele zależy bowiem od wspomnianych powyżej czynników.

Źródła: Opracowanie własne.

Czy znasz już LegalDesk?
Sprawdź jak ta prosta aplikacja ułatwia pracę prawnikom!
Back To Top