1 sierpnia 2022

Wydarzenia na Ukrainie i odpowiedź Wolters Kluwer

Cały świat obserwuje inwazję na Ukrainę z rosnącym przerażeniem i niedowierzaniem. Wolters Kluwer wspiera Ukrainę i wspólnie ze społecznością międzynarodową potępia tę nieuzasadnioną agresję, która wywołała kryzys humanitarny w sercu Europy.

Wolters Kluwer uważnie zastanawiał się nad przyszłością naszych relacji z klientami w Rosji i na Białorusi, gdzie mamy ograniczony zasięg, a przede wszystkim, co nasze działania będą oznaczać dla mieszkańców regionu. Zaprzestaliśmy prowadzenia działalności w Rosji i na Białorusi, z wyjątkiem niektórych naszych produktów zdrowotnych, w przypadku których istnieją ważne powody humanitarne.

Będziemy nadal wspierać Ukrainę na wiele sposobów. Nasze lokalne zespoły w regionie bezpośrednio dotkniętym kryzysem oraz pozostałe zespoły w Europie i na całym świecie oferują wiele form pomocy m.in. pomoc finansową, zapewnienie warunków mieszkaniowych uchodźcom, przekazywanie żywności, odzieży, sprzętu i wyposażenia.

Nasza dywizja Ochrony zdrowia zapewnia osobom i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną w Ukrainie stały dostęp do UpToDate oraz uczestniczy w Research4Life, części programu Hinari WHO, aby udostępnić ukraińskim instytucjom medycznym treści naszych publikacji. Z kolei dywizja Legal & Regulatory udostępnia swoje zasoby prawnikom wspierającym ukraińskich uchodźców.

Wolters Kluwer przekazuje również darowizny finansowe na rzecz organizacji wspierających uchodźców i osoby dotknięte inwazją Rosji m.in. na rzecz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Oświadczenie dotyczące kariery

Wolters Kluwer popiera Ukrainę i wita kandydatów wysiedlonych przez wojnę. Mamy możliwości kariery na wielu różnych stanowiskach technologicznych, z centrami w Polsce i Rumunii oraz innymi otwartymi stanowiskami w całej UE, i będziemy współpracować z kandydatami, aby przyspieszyć proces rekrutacji i zapewnić wsparcie w przesiedleniu ich i ich rodzin w ramach procesu onboardingu. Wolters Kluwer to firma, która ceni różnorodność środowisk i doświadczeń współpracowników na całym świecie.

Możliwości kariery dla kandydatów wysiedlonych przez wojnę na Ukrainie.

Odwiedź stronę Kariera w Wolters Kluwer, aby zobaczyć dostępne oferty pracy.

Back To Top