PSD2 brengt veel teweeg. Niet alleen voor banken en consumenten. Ook voor ondernemers wordt het spannend. Sinds de invoering van de nieuwe PSD2-wetgeving in Nederland op 19 februari 2019 gelden er immers andere regels voor het doen van online betalingen. Voor veel ondernemers in de belangrijkste fase van hun verkoopproces. PSD2 heeft bijvoorbeeld directe gevolgen voor ondernemers die gebruikmaken van betaaldienstverleners zoals iDeal, Paypal en creditcards. Hieronder meer informatie over PSD2 en de gevolgen en kansen voor ondernemers.

Belangrijkste verandering PSD2 voor ondernemers

Een belangrijk gevolg van toetreding van nieuwe spelers, is dat banken niet langer het alleenrecht hebben op de toegang tot de bankgegevens van hun klanten. Met ingang van september 2019 zijn alle banken in Nederland verplicht om via API's derde partijen toegang te verlenen tot de bankrekeningen van hun klanten. Mits deze derde partij daar een vergunning voor heeft en de bankrekeninghouder zijn toestemming geeft. Waarna girale transacties tussen betaalrekeningen vanaf dan niet langer uitsluitend tussen banken verlopen. Een belangrijke verandering voor ondernemers. Want naast betaaldienstverleners iDeal, Paypal en creditcards waar klanten vandaag de dag gewend zijn mee te betalen, verschijnen er vanaf nu nieuwe spelers op dat speelveld. De grote vraag voor een ondernemer is vervolgens welke nieuwe betaaldienst(en) klanten massaal gaan omarmen.

Nieuwe betaaldiensten

Je klant bepaalt straks welke betaalinitiatieven het verschil voor hem gaan maken. Pas als je dat weet als ondernemer, kun je erop inspelen. Welke innovatieve betaalopties gaan de concurrentiestrijd winnen van bijvoorbeeld de creditcards, iDEAL en Paypal? Welke betaaloptie(s) worden de goedkoopste, de handigste, de beste, veiligste en/of de snelste? Het wachten is op de partijen die hierop inspringen. Dit zullen niet alleen niet-bancaire startups zijn maar ook de grote tech-bedrijven die we allemaal wel kennen zoals Google en Apple. Ook kunnen bestaande betaaldienstverleners met nieuwe of verbeterde betaaldiensten komen.

Betalen, zelf doen of uitbesteden?

Retailorganisaties met voldoende volume of andere grote partijen kunnen met de PSD2-wetgeving ook besluiten hun klantbetalingen zelf te gaan regelen. Denk aan Apple, Google, Facebook, Microsoft en Amazon. Met de juiste vergunning kunnen zij met deze nieuwe richtlijn redelijk eenvoudig met een eigen betaaldienst komen. Met een belangrijke andere voorwaarde naast het hebben van een juiste vergunning, en dat is dat consumenten deze nieuwe spelers toestemming moeten geven om bij hun bankrekening te mogen. Geeft de consument geen toestemming, dan kan de betaling vanaf zijn bankrekening niet plaatsvinden. Gezien de toeschietelijkheid waarmee we al gewend zijn om massaal onze meest privacy-gevoelige informatie op social media te delen, is de kans echter vrij groot dat consumenten bereid zijn die toestemming te geven.

Buitenlandse en mobiele betaalopties

Een andere keuze voor ondernemers als gevolg van PSD2 is de keuze om online betalingen via buitenlandse betaalmethodes te gaan aanbieden. Het vertrouwen van consumenten om nieuwe partijen toegang te verlenen, zal zoals gezegd steeds verder groeien waar buitenlandse partijen ook in Nederland heel populair kunnen worden. Denk aan Paypal die dit al bewezen heeft. En wie weet gaan de grote tech-bedrijven ook daar de concurrentie wel aan, ook voor betalingen buiten hun eigen webshops en platforms.

Afrekenen via smartphone

Een andere belangrijke ontwikkeling voor ondernemers als gevolg van PSD2 is dat we ook in Nederland waarschijnlijk sneller dan verwacht steeds vaker via onze smartphone gaan afrekenen. Ook in fysieke winkels, naast contactloos betalen. In China en Zuid-Afrika doen consumenten niet anders, bijvoorbeeld via een QR-code bij de kassa of achteraf bij het afleveren van een pakketje thuis. Voor ondernemers in Nederland om in de gaten te houden, want het aantal mobiele betaaldiensten kan met de komst van PSD2 enorm groeien. Mobiele betaaldiensten uit Nederland en het buitenland.

Meer bankkoppelingen boekhoudpakket

Als gevolg van PSD2 gaan alle banken maar ook andere partijen zich richten op ons betalingsverkeer. Banken worden gedwongen met alle partijen met een vergunning, koppelingen te maken. Daarbij gaan vast veel nieuwe partijen opstaan die zich gaan bezighouden met de veiligheid en efficiency van ons betaalverkeer. Een ontwikkeling die tot mooie innovaties kan leiden.

Meer mogelijkheden vanuit je boekhoudpakket

Voor ondernemers is het bijvoorbeeld prettig om je boekhoudpakket te koppelen aan je bankrekeningen. Een dergelijke koppeling hebben bijvoorbeeld Knab en Twinfield al geruime tijd, maar voor veel boekhoudpakketten en banken is dit nog niet vanzelfsprekend. Sinds PSD2 van kracht is, kun je zeer veel koppelingen verwachten. Alle banken in Nederland zijn immers verplicht om bankrekeningen toegankelijk te maken voor derde partijen met een vergunning. Een mooie winst voor ondernemers. Onder mee omdat een koppeling tussen je boekhouding en je bankrekening grote voordelen heeft als ondernemer. Zo: 

 • is je boekhouding altijd up-to-date
 • bespaar je veel tijd
 • heb je actueel inzicht in je cashflow
 • reduceer je de kans op fouten
 • heb je meer tijd over voor het ‘grote plaatje’
 • kun je direct vanuit je boekhoudprogramma betalen
 • heb je straks nog meer boekhoudmogelijkheden onder PSD2
 • Toestemming

  Goed om te weten is dat een klant wettelijk verplicht bent om iedere 90 dagen zijn toestemming te bevestigen. Bijvoorbeeld zijn toestemming aan een derde partij om toegang te hebben tot zijn bankrekening. Wordt de toestemming niet opnieuw geactiveerd voor een bepaalde betaaldienstverlener, dan vervalt de toestemming. Dit betekent ook dat jij als ondernemer iedere 90 dagen je toestemming voor een boekhoudbankkoppeling moet bevestigen. Een goed boekhoudpakket voorziet hierin door je iedere 90 dagen deze activatie te laten verlengen met een automatische waarschuwing en een link waardoor je dit niet hoeft te vergeten.

  Surcharching verbod

  Een andere belangrijke wijziging voor ondernemers als gevolg van PSD2 is het verbod op surcharging. Surcharging is het als je als winkelier aan je klant van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel doorberekend. Sinds de invoering van PSD2 mag je als winkelier voor het overgrote deel van betaaltransacties geen toeslagen meer in rekening brengen voor het gebruik van een betaalmiddel. Voor de betalingen die niet onder dit verbod op surcharging vallen blijft de huidige regel gelden dat winkeliers alleen de werkelijke kosten in rekening mogen brengen. Voor betalingen met de creditcard American Express mogen bijvoorbeeld nog wel kosten worden doorberekend. De Autoriteit Consumenten Markten (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels.

  PSD2 Wetgeving

  Alle PSD2-wetgeving voor betalingsverkeer ligt in Nederland o.a. vast in ons Burgerlijk Wetboek en de Wet  een algemene maatregel van bestuur en in de vrijstellingsregeling. De Nederlandsche Bank is een van de toezichthouders die hier streng toezicht op houdt. Andere toezichthouders die toezien op  de naleving van de PSD2-richtlijnen (ieder op zijn eigen deel) zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Consumenten Markten (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Back To Top