Op 30 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt. Eerder was de Tweede Kamer al geïnformeerd over het rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant, naar aanleiding van het Kerstarrest (van 24 december 2021).
In dit artikel lees je hoe Avanzer Aangifte hiermee omgaat in het aangifteprogramma.

Nieuwe berekening rendement box 3

Volgens het besluit is over de jaren 2017 t/m 2021 een rechtsherstel mogelijk over de spaartegoeden in box 3. In de nieuwe berekening van het box 3-inkomen gaat de belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van het spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve verdeling die zij maakten. Hierbij wordt gewerkt met drie vermogenscategorieën:

  • Vermogenscategorie 1 – banktegoeden
  • Vermogenscategorie 2 – overige bezittingen
  • Vermogenscategorie 3 – schulden

Bij elke vermogenscategorie hoort een rendementspercentage (bijv. voor het jaar 2021 bij vermogenscategorie 1 0,01%, vermogenscategorie 2 5,69% en vermogenscategorie 3 2,46%).
Het besluit kan leiden tot een lager of hoger rendement t.o.v. de wettelijke berekening. Hoe hoger de “Overige schulden” worden, hoe nadeliger het besluit wordt. In het besluit is daarom ook opgenomen dat de meest gunstige berekening toegepast mag worden (dus de “wettelijke berekening” of de berekening ingevolge het “Besluit van de Staatssecretaris”). De Belastingdienst bepaalt zelf welke berekeningsmethode het voordeligst is.

Hoe vind je dit terug in Avanzer Aangifte?

Binnenkort komt er een update van het fiscale jaar 2021, waarin de gehele berekening van box 3 is herzien. Het huidige scherm “Voordeel uit sparen en beleggen” wordt gesplitst in “Totaalopstelling box 3” en “Berekening voordeel uit sparen en beleggen”.
Het scherm “Totaalopstelling box 3” bevat de totale opstelling box 3, alleen worden nu ook de totalen per vermogenscategorie vermeld.
Het tweede scherm bevat de berekening van het voordeel volgens de “wettelijke berekening” (dus de oude berekening) en de berekening ingevolge het “Besluit Staatssecretaris”. Het programma bepaalt tevens welke berekening het voordeligst is en past deze verder toe.
De optimalisatie bepaalt natuurlijk ook de meest voordelige berekening.

Binnenkort wordt ook de aangifte 2022 opgeleverd in verband met het F-biljet. Ook hierin is de nieuwe berekening opgenomen. De rendementspercentages voor 2022 zijn echter nog niet bekend, daarom worden vooralsnog de percentages van 2021 opgenomen.

Bekijk of de verdeling bij fiscale partners aangepast moet worden

De Belastingdienst bepaalt dus zelf welke rekenmethode het meest voordelig is. Je kunt niet zelf kiezen welke berekening toegepast moet worden. De Belastingdienst blijft de ingediende onderlinge verdeling van box 3 gebruiken. Door de nieuwe opzet kan het echter voordeliger zijn bij fiscale partners onderling een andere verdeling box 3 toe te passen. Daarom raden we aan voor de aangiften 2021 te kijken of er een andere verdeling box 3 toegepast moet worden. In dat geval kan er opnieuw een elektronische aangifte worden aangemaakt en verzonden.

Avanzer aangifte

Eenvoudig aangifte IB en Vpb doen?

Bekijk de voordelen van Avanzer Aangifte
Berry van Asch toont reisgidsen
Redactie Twinfield
Heb je vragen of tips voor de redactie, mail dan naar [email protected]
Back To Top