Aanvullende voorwaarden Avanzer Aangifte

  1. Wolters Kluwer Nederland verleent hierbij aan Afnemer, gelijk Afnemer aanvaardt, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het Product Online Avanzer Aangifte.
  2. Deze overeenkomst gaat in op de in de Overeenkomst vermelde ingangsdatum en wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en zal daarna telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij de overeenkomst door een der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór een verlengingsperiode.
  3. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient mogelijk een verwerkersovereenkomst tussen Wolters Kluwer Nederland en Afnemer afgesloten te worden. Meer informatie en de verwerkersovereenkomst zelf kunt u vinden via www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/avanzer-aangifte/gdpr
  4. Bij tegenstrijdigheden of discrepanties tussen de overeenkomst en de bijlagen prevaleren de documenten in de volgende rangorde: (1) de overeenkomst; (2) de verwerkersovereenkomst; (3) de Bijzondere Voorwaarden Avanzer Aangifte; (4) de Algemene Voorwaarden Wolters Kluwer Nederland.
  5. De jaarlijkse vergoedingen als op de opdrachtbevestiging vermeld worden door Wolters Kluwer Nederland vooraf aan Afnemer per jaar gefactureerd.
  6. Ieder Product wordt geleverd voor een maximaal aantal aangiften. Indien Afnemer het Product uit wenst te breiden met een additioneel aantal aangiften zal Wolters Kluwer Nederland Afnemer hiertoe een aanbod doen toekomen.
  7. Afnemer zal aan Wolters Kluwer Nederland de namen en de e-mailadressen van de Gebruikers doen toekomen. De helpdesk van Wolters Kluwer Nederland zal de aanvullende gebruikers toevoegen aan de database.
  8. Voor de technische ondersteuning dient Afnemer contact op te nemen met de helpdesk van Wolters Kluwer Nederland op (0570) 673 596 of via het contactformulier in Avanzer Aangifte zelf.

Aanvullende voorwaarden ten behoeve van extra modules

Wolters Kluwer kan hierbij gebruikmaken van de diensten van derden, waarbij het Wolters Kluwer is toegestaan gegevens van de Afnemer aan deze derden ter beschikking te stellen voor zover dat voor de levering van de betreffende aanvullende dienst noodzakelijk is.   

De aanvullende jaarlijkse vergoeding is gebaseerd op het aantal accorderingen/deponeringen dat is vastgelegd in de Overeenkomst. De vergoedingen worden vooraf gefactureerd na de ondertekening van dit Addendum.

De aanvullende vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bundelprijs en een jaarlijkse licentievergoeding per Gebruiker van € 35.

 
Accorderen IB/VPB

De jaarlijkse bundelprijs is € 185 voor één gebruiker en geeft recht op 200 accorderingen. Voor het toevoegen van gebruikers rekent Wolters Kluwer € 35 per extra gebruiker per jaar.

Het is mogelijk om als aanvulling op deze bundel een extra pakket te bestellen van 100 accorderingen (Accorderen IB/VPB Extra Pakket). De totale prijs van deze extra bundel is € 45 per jaar en is niet gebonden aan het aantal gebruikers.

 
KvK Accorderen

De jaarlijkse bundelprijs is € 71 voor één gebruiker en geeft recht op 25 accorderingen. Voor het toevoegen van gebruikers rekent Wolters Kluwer € 35 per extra gebruiker per jaar.

Het is mogelijk om als aanvulling op deze bundel een extra pakket te bestellen van 10 accorderingen (KvK Accorderen Extra Pakket). De totale prijs van deze extra bundel is € 20 per jaar en is niet gebonden aan het aantal gebruikers. 

 
KvK Opstellen en deponeren

De jaarlijkse bundelprijs is € 170 voor één gebruiker en geeft recht op 25 deponeringen. Voor het toevoegen van gebruikers rekent Wolters Kluwer € 35 per extra gebruiker per jaar. Het is mogelijk om als aanvulling op deze bundel een extra pakket te bestellen van 10 deponeringen (KvK Opstellen & Deponeren Extra Pakket). De totale prijs van deze extra bundel is € 40 per jaar en is niet gebonden aan het aantal gebruikers.