Juridisch02 april, 2020

Kleos Benchmark. Nichekantoren in 2020

Wordt niche té niche? De overtuiging dat een gespecialiseerd nichekantoor wenselijker is dan een full-service kantoor is in de laatste jaren steeds populairder geworden. De aanname is dat nichekantoren door diens focus beter kunnen profileren naar de markt en hogere tarieven kunnen hanteren.

Toch worstelen nichekantoren met krimp in uren en omzet, zo blijkt uit het meest recent uitgevoerde Kleos Benchmark Advocatuur. Desalniettemin stijgt het uurtarief ten opzichte van vorig jaar en verwacht meer dan 60% van de nichekantoren in 2020 een omzetstijging.

Het Kleos Benchmark advocatuur 2019

De Kleos Benchmark is de tegenhanger van de Stand van de Advocatuur, waarin grote kantoren worden ondervraagd, en onderzoekt niet alleen de feiten, maar ook de verwachtingen van de deelnemende kantoren (maximaal 30 fee earners). De benchmark buigt zich dan natuurlijk ook over de nichekantoren. De definitie van een nichekantoor is overgelaten aan de responderende kantoren. Gebaseerd op de verzamelde data hanteert een gemiddeld nichekantoor 3 rechtsgebieden.

Met 4,8 declarabele uren per dag zijn nichekantoren dagelijks gemiddeld 1 uur minder declarabel dan full-service kantoren. Tevens is het aantal uren gekrompen met 0,4 uur ten opzichte van 2018 toen nichekantoren dagelijks nog gemiddeld 5,2 uur declareerde, dat terwijl full-service kantoren juist een groei van 0,4 noteerden.

Uurtarief opnieuw gestegen

Wat wel steeg waren de prijzen. Zowel niche als full-service kantoren kenden een groei van €7 in hun gemiddeld uurtarief. Met een gemiddeld uurtarief van €227 ligt de prijs van een nichekantoor 11% hoger dan het gemiddelde tarief van €205 van een full-service kantoor. Toevallig is dit procentuele verschil ten opzichte van 2018 exact gelijk.

In weerwil van de afnames in hun uren en omzet kijken nichekantoren nog steeds met optimisme naar de toekomst. 57% van nichekantoren verwacht dat de winst toeneemt. Om dit te verwezenlijken gaf 40% van de nichekantoren aan de winst te willen vergroten door meer declarabele uren te verwerven.

Af van het uurtje factuurtje?

Het prijsmodel wijzigen bleek ook een grotere prioriteit voor nichekantoren dan voor full-service kantoren. 21% van de nichekantoren gaf aan hun winst op deze manier te willen vergroten, enkel 13% van full-service kantoren zei hetzelfde. Zullen nichekantoren in 2020 de wijdverbreide positieve opvattingen naleven en zullen full-service kantoren in hun schaduw staan? Het volgende onderzoek zal er ons meer over vertellen.

Bekijk ook eens hoe onze tijdregistratiesoftware voor advocaat u kan helpen.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
oplossingen
Kleos
Praktijkmanagement software
Ontdek waarom meer dan 30.000 advocaten Kleos gebruiken - de populairste praktijkmanagementsoftware van Europa.
Back To Top