WebinarFinancieel

Fact-based besluitvorming

Nov 08, 2022 at 14.00 – 15.00 uur CET
Online

 Handvatten voor een op feiten gebaseerde besluitvorming


  • Wat is goede besluitvorming? 
  • Waarom doet Fact-Based Decision Making er echt toe? 
  • Hoe maak je betere, onderbouwde keuzes? 

In onzekere tijden is gefundeerde besluitvorming belangrijker dan ooit. Tijdens het webinar Fact-Based decision making, met de auteur van het gelijknamige boek Dries van Nieuwenhuyse, bieden we een routeplan naar maturiteit in besluitvorming en vertalen we dit door naar de invloed die het Finance team hierop heeft. 

Fact-Based Decision Making steunt op een grootschalig onderzoek bij 550 ondernemingen en drie decennia praktische ervaring. Het bundelt en actualiseert de voornaamste technische en managementconcepten van verandermanagement en zelfredzaamheid in Fact-Based Decision Making op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Recente technologieën, architecturen en bijhorende skills komen aan bod. Je krijgt een helder overzicht van de discipline en een scherpe blik op de uitdagingen en kansen. Zo maak je doordachte keuzes op lange termijn. 

Dries Van Nieuwenhuyse is researcher Fact-Based Decision Making aan HOGENT, programmadirecteur Corporate Performance Management aan EHSAL Management School en freelance performance-managementadviseur.

Webinar in samenwerking met:

Keyrus

Registeren

Back To Top