telewerk
Compliance15 februari, 2021

Werkgevers zijn niet enthousiast over verplicht coronatelewerken

Bij het begin van de eerste lockdown vorig jaar was het gedwongen thuiswerken voor veel werknemers en werkgevers een aangename verrassing. Maar tien maanden later is het enthousiasme fors gekoeld. Nog amper de helft van de werkgevers evalueert het thuiswerk-experiment positief.

In december 2020 voerden diverse federaties van ondernemingen en federaties in ons land (BECI, UCM, Unizo, UWE en Voka) een enquête uit bij ondernemingen, gecoördineerd door de Nationale Bank van België (NBB) en het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO). Deze enquête paste in een reeks van vragenrondes die sinds maart 2020 georganiseerd worden om te peilen naar de weerslag van de coronacrisis en de beperkende maatregelen op de economische bedrijvigheid en de financiële gezondheid van de ondernemingen. In totaal beantwoordden 3.798 ondernemingen en zelfstandigen deze vragenlijst.

Overwegend negatief

Uit de resultaten blijkt onder meer dat 46% van de werkgevers in ons land van oordeel is dat het verplichte telewerken een lichte (36%) tot zware (10%) negatieve invloed heeft op de productiviteit van hun werknemers.

Minder dan één op de tien bedrijfsleiders meent dat het huidige gebruik van telewerk een positief effect heeft op de productiviteit van hun werknemers.

Deze resultaten zijn weinig bemoedigend, rekening houdend met het feit dat sinds midden oktober van vorig jaar telewerk in Belgische ondernemingen (opnieuw) verplicht is, behalve waar het niet anders kan. Concreet: 30% van de werknemers doet aan voltijds telewerk, terwijl nog eens 13% van de werknemers deeltijds van thuis uit werkt.

Op 26 januari jl. werd in de Nationale Arbeidsraad een nieuwe interprofessionele cao voor (verplicht) telewerken afgesloten. Deze cao tekent nieuwe krijtlijnen uit voor alle Belgische werkgevers op het vlak van telewerkbeleid, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, financiële tegemoetkomingen en welzijn op het werk.

Financiële sector

De houding van werkgevers tegenover verplicht coronatelewerken verschilt wel naargelang de sector. In de financiële sector vindt bijna 70% van de werkgevers dat thuiswerk de productiviteit schaadt. In de sector informatie en communicatie is dat 'slechts' 50%. Ook in de meeste sectoren van de verwerkende nijverheid zien de werkgevers vooral een negatief effect op de productiviteit.

In de consultancysector zijn werkgevers minder kritisch. Daar meent 19% van de bedrijven dat er een licht of sterk positief effect is op de productiviteit van hun medewerkers.

Bronnen: 

Extra informatie in senTRAL:

  • Nieuwe interprofessionele cao rond telethuiswerk
  • Arbeidsinspectie blijft aandringen op thuiswerk
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Back To Top