duo discuss outside refinery
Compliance15 maart, 2023

ADR 2023: veiligheidsadviseur ook verplicht voor afzenders


Bron: senTRAL

Auteur: Geert Frans

 

Het is weer zover, na 2 jaar zijn er terug aanpassingen aan de wetgeving over het transport van gevaarlijke goederen. Bij de verschillende vervoersmodaliteiten (ADR wegvervoer, RID spoorvervoer ADN binnenvaart en IMDG zeevervoer) zijn er aanpassingen en bijstellingen. Belangrijk is dat sinds begin dit jaar ook afzenders een ADR veiligheidsadviseur moeten aanstellen.

 

ADR-wijzigingen te controleren

 

De wijzigingen in het ADR 2023 zijn over het algemeen niet bijzonder ingrijpend. Toch zijn er voor bepaalde producten vergaande wijzigingen die ernstig moeten bekeken worden. Ik denk maar aan de afwijkingen voor het vervoer van navulbare drukrecipiënten en de controle-instanties. Er is een nieuw UN-nummer (UN 3550) voor kobalt hydroxide poeder en het UN-nummer voor vloeibare aromatische extracten (UN 1169) is geschrapt. Ter herinnering: het UN-nummer of stoffenidentificatienummer identificeert een gevaarlijke stof tijdens het transport. Dit nummer moet altijd vermeld staan op het vervoersdocument.

 

Iedere veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke goederen zal voor zijn producten moeten nagaan of er geen aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de wijzigingen aan de bijzondere bepalingen of aan de vervoersvoorwaarden

 

U heeft nog wat tijd om de wijzigingen aan de reglementering te implementeren in de organisatie: er is een overgangsperiode tot 30 juni 2023 voor het wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID) en vervoer via de binnenvaart (ADN) en tot 31 december 2023 voor het zeevervoer (IMDG). Indien men na de overgangstermijn bij een controle niet in orde blijkt te zijn, loopt men het risico op zware boetes.

 

De belangrijkste wijzigingen komen aanbod tijdens het senTRAL webinar over het nieuwe ADR.

 

Meer bedrijven moeten een veiligheidsadviseur aanstellen

  

Nu we het toch over die veiligheidsadviseur hebben, al lang stond in het ADR dat bedrijven die gevaarlijke goederen transporteren, laden en lossen een veiligheidsadviseur moeten aanstellen. Maar een “verzender” moest geen veiligheidsadviseur aanstellen. In 2017 werd dit aangepast met een overgangstermijn tot 31 december 2022. 

Voortaan moet dus nu ook een “verzender” een veiligheidsadviseur aanstellen en die veiligheidsadviseur moet gecertificeerd zijn (scholingscertificaat en meldingsplicht) voor de te vervoeren klasse.

 

Probleem is echter dat we die “verzender” niet goed kennen in het vervoersproces. We kennen wel een “afzender”: dit is de natuurlijke of rechtspersoon die de contractuele overeenkomst maakt met de hoofdvervoerder. Maar een verzender kennen wij niet. Onze bevoegde overheid spreekt van een “schrijffout” en bedoelt wel degelijk de afzender. In de originele Franse en Engelse ADR tekst staat het wel juist (expéditeur/consignor) en is het duidelijk wie men bedoelt

 

Heel wat bedrijven die gevaarlijke goederen verzenden, zullen dus voortaan een veiligheidsadviseur moeten aanstellen, die moet nagaan of de voorwaarden voor het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd. De veiligheidsadviseur moet de bedrijfsleiding schriftelijk adviseren, een ongevalsrapport opstellen bij ongevallen met transport van gevaarlijke goederen en een jaarlijks rapport opstellen. Vaak zal een veiligheidsadviseur in nauw overleg staan met de preventieadviseur. De functie van veiligheidsadviseur mag worden uitgeoefend door een werknemer van het bedrijf (ook de bedrijfsleider) of door een derde, mits de betrokken persoon over het correcte scholingscertificaat beschikt.

 

Bron: SenTRAL
Auteur: Geert Frans

 

Meer in senTRAL, dé online tool voor alle HSE informatie:

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Probeer de online databank gratis uit en vind een antwoord op al uw HSE vragen.
Back To Top