Jog25 május, 2020

Veszélyhelyzet miatt büntető tárgyú módosítások

Változtak a bűnügyi nyilvántartásba vétellel (fogvatartottak arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, DNS-profilja levételével, rögzítésével) kapcsolatos előírások a veszélyhelyzettel összefüggésben. Meghatározta a Kormány a járványügyi intézkedéssel, házi karanténnal érintett személyek adatai átadásának a szabályait is a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet számára (adatigénylés).
A jogszabálycsomag egyebek mellett módosította továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletnek a büntetőeljárási törvénytől való eltéréseket megállapító előírásait (elsőfokú bírósági eljárásban tanácselnök egyesbírókénti eljárása, sértett és tanú kihallgatása, eljárási cselekmények megtartása, ügyiratmegismerés, hirdetmény, nyomozás tartama, írásban benyújtott perbeszédek és felszólalások, másodfokú eljárás stb.). Végezetül változtak a veszélyhelyzeti büntetés-végrehajtási rendelkezések is.

Joganyag: 188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/102. (V. 7.)
Hatályos: 2020. 05. 08., 2020. 05. 22.
Megjegyzés: több rendelet módosító jogszabálycsomag

Kapcsolódó témák keresése
Back To Top