Jog30 június, 2020

Jogszabályfigyelő: Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és a kezelői jog megszűnése tárgyában megalkotott összesen nyolc szakaszból álló szabályozás mellett további tizenöt törvény, így a szövetkezeti törvény, az ingatlannyilvántartási törvény, az erdőtörvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, a földforgalmi törvény és Fétv. terjedelmű módosítását is tartalmazza a tárgyalt földügyi törvénycsomag.

Joganyag: 2020. évi XL. törvény a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2020/125. (V. 28.)
Hatályos: 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.
Megjegyzés: új szabályozást, valamint 15 törvény módosítását is tartalmazó törvénycsomag
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top