Kdo jsou naši autoři a v čem jsou výjimeční, se dozvíte v jednotlivých profilech.
PhDr. Ondřej Andrys, MAE
Česká školní inspekce, náměstek ústředního školního inspektora
PhDr. Kamila Balharová
speciální pedagog, ZŠ Táborská
Ing. Pavel Běhounek
Daňový poradce
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra finančního práva a finanční vědy
tajemník katedry

Ministerstvo financí, odbor Daňová legislativa, zástupce ředitele odboru
RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce
JUDr. Petr Bukovjan
AG vzdělávací agentura lektor, poradce
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
advokát, advokátní kancelář Cogan a Cogan
PhDr. David Čáp
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, psycholog
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
vedoucí katedry obchodního práva, Právnická fakulta UK Praha
Mgr. Karel Černín
Nejvyšší správní soud, asistent soudce
Mgr. Michaela Černínová
Kancelář veřejného ochránce práv, zástupce vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
ŠKODA AUTO a.s. Vedoucí koordinátor oddělení Duševní vlastnictví
JUDr. Eva Dandová
Českomoravská konfederace odborových svazů Právník specialista
JUDr. Josef Donát, LL.M.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Partner
Mgr. Petr Došek
Základní škola Velvary, ředitel
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, katedra obchodního práva
JUDr. Tomáš Fecák, Ph.D.
Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
advokát
PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, odborná asistentka
Mgr. Klára Gottwaldová
advokátka
Ing. Tomáš Hajdušek
Censitio s.r.o., jednatel
JUDr. Petr Hampel, Ph.D.
samostatný advokát
Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D.

TPA Valuation & Advisory s.r.o., Partner

Olga Holubová
Daňový poradce
Mgr. Miroslav Hřebecký
EDUin, o. p. s., manažer vzdělávání a služeb
Ing. Zdeňka Hušáková
Finanční správa, vedoucí Oddělení metodiky nepřímých daní
JUDr. Eva Janečková
MPSV, referent
JUDr. Martin Janoušek
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Partner
JUDr. Jana Jarešová, Ph.D.
Generální ředitelství cel, zástupce ředitele právního odboru
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Klee Consulting a.s., Vyučující, poradce, rozhodce, adjudikátor
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
Ing. Tereza Köppelová
Mazars s.r.o., Senior consultant
Mgr. František Korbel, Ph.D.

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář - Advokát, Partner, Prokurista vzdělávací AKADEMIE

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Odborný asistent, katedra správního práva a správní vědy

Úřad vlády, Člen Legislativní rady vlády

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, odborný asistent
JUDr. Alena Koutná
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, vedoucí oddělení majetkových daní
JUDr. Daniela Kovářová
Advokátní kancelář JUDr. Daniela Kovářová - advokátka
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, Vysokoškolský učitel
JUDr. Jakub Král, Ph.D.
Porta Medica s.r.o., ředitel
Právnická fakulta MU v Brně, externí vyučující a oponent
1. Lékařská fakulta UK, externí vyučující
Ing. Barbora Krížová
vlastní daňově-účetní kancelář - manager a senior daňový poradce
JUDr. Jana Mahdalíčková
Odborná lektorka, oblast trestního práva.
Mgr. Mariana Machátová
Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář, advokátní koncipient
JUDr. Petr Málek
Advokát
Mgr. František Korbel, Ph.D.

Nejvyšší správní soud, soudce
Právnická fakulta MU, docent

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK, lektor a didaktik ICT
Ing. Jiří Nigrin
Daňový poradce
JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M., MCIArb
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Partner
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Právnická fakulta UK Praha, profesorka
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Soudní dvůr EU, soudce
Právnická fakulta Univerzita Karlova, profesorka
JUDr. Ing. Mgr. Lukáš Pěsna
TPA Tax, s.r.o., Senior manager
Mgr. Pavla Petrů-Kicková
MŠ Kralupy nad Vltavou, ředitelka
Ing. Ivana Pilařová
O. & K. AUDIT Pilařová s.r.o., jednatel
JUDr. Hana Poláková
Krajský úřad Jihomoravského kraje, vedoucí odboru školství
Ing. Danuše Prokůpková
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
vysokoškolský pedagog
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Monika Puškinová se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství.
JUDr. David Raus, Ph.D.
Krajský soud v Brně, soudce
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
Deloitte Advisory s.r.o., daňový poradce
PhDr. Miroslav Scheinost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, ředitel
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Tpa Audit s.r.o., partner
JUDr. Ladislav Smejkal
Dentons Europe CS LLP, organizační složka, advokát, partner
Bc. Jiří Stárek

Základní umělecká škola Hostivař, ředitel

Předseda AZUŠ ČR HMP

Bc. Miroslava Strakatá
Mateřská škola Maršovice, ředitelka
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník
JUDr. Ing. Martin Štika
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
JUDr. Daniela Šustrová
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, ředitelka kanceláře ředitele úřadu
Mgr. Michal Tichý
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, právník - referent přestupkové agendy
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Filozofická fakulta UK, Univerzitní profesor
JUDr. Vojtěch Trapl
Dr. Trapl a partner advokáti, partner
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Centrum školského managementu
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, ředitelka
Mgr. Lukáš Vacek
Kancelář finančního arbitra, zástupce finančního arbitra
Ing. Jiří Vala, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnosti práce a procesů
Akademický pracovník
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M.
Ústavní soud, asistent soudce
Milan Vodička
daňový poradce
JUDr. Ivo Walder
Soudce, Krajský soud v Ostravě
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Školství
Mgr. Milan Žondra
Evropský parlament, administrátor
Back To Top