Přeložená legislativa

Mějte vždy po ruce profesionální překlady právních předpisů. Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certifikovaným předkladatelským týmem a s korekturou rodilého mluvčího. Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy. Po novelizaci předpisů je překlad aktualizován. Překladatelská společnost Aspena má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a je držitelem řady certifikátů.

S překlady v ASPI můžete také komfortně dále pracovat – ukládat si je do oblíbených, tisknout nebo ukládat.

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Anglický jazyk
Autorský zákon – Copyright Act (121/2000 Sb.)
Daňové předpisy
Daňový řád – Tax Regulations (280/2009 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty – Act of Value Added Tax (235/2004 Sb.)
Zákon o daních z příjmů – Act of Income Taxes (586/1992 Sb.)
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní – Act on international cooperation in tax administration (164/2013 Sb.)
Insolvenční zákon – Insolvency Law (182/2006 Sb.)
Občanské právo
Občanský soudní řád – Civil Procedure Code (99/1963 Sb.)
Občanský zákoník – Civil Code (89/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém – Act Governing Private International Law (91/2012 Sb.)
Správní řád – Administrative Procedure Code (500/2004 Sb.)
Trestní právo
Trestní řád – Code of Criminal Procedure (141/1961 Sb.)
Trestní zákoník – Penal Code (40/2009 Sb.)
Veřejné zakázky
Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Act on Protection of Competition (143/2001 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách – Act on Public Procurement (137/2006 Sb.)
Zákon o zadávání veřejných zakázek – Act of Public Procurement (134/2016 Sb.)
Zákon o obchodních korporacích – Business Corporation Act (90/2012 Sb.)
Zákon o účetnictví – Accounting Act (563/1991 Sb.)
Zákon směnečný a šekový – Bill of Exchange and Cheque Act (191/1950 Sb.)
Zákoník práce – Labour Code (262/2006 Sb.)
Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele 11 990 Kč

Přeložená legislativa – německý jazyk

Německý jazyk
Daňové předpisy
Daňový řád – Abgabenordnung (280/2009 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty – Gesetz über die Mehrwertsteuer (235/2004 Sb.)
Zákon o daních z příjmů – Einkommen- und Körperschaftsteuergestz (586/1992 Sb.)
Občanské právo
Občanský zákoník – Bürgerliches Gesetzbuch (89/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém – Gesetz über das Internationale Privatrecht (91/2012 Sb.)
Obchodní korporace
Zákon o obchodních korporacích – Gesetz über Handelskorporationen  (90/2012 Sb.)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Gesetz über die Umwandlung von Handelsgesellschaften und Genossenschaften (125/2008 Sb.)
Veřejné zakázky
Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Wettbewerbsschutzgesetz (143/2001 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách – Gesetz über öffentliche Aufträge (137/2006 Sb.)
Zákon o zadávání veřejných zakázek – Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (134/2016 Sb.)
Zákon o kolektivním investování – Gesetz über kollektive Kapitalanlagen (189/2004 Sb.)
Zákon směnečný a šekový – Wechsel- und Scheckgesetz (191/1950 Sb.)
Zákoník práce – Arbeitsgesetzbuch (262/2006 Sb.)
Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele 10 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Máte zájem o předplatné ASPI?

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

NAJÍT OBCHODNÍHO PORADCE
Back To Top