Právní obor

Správní právo – samospráva

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.)
M. Děvěrová, T. Havel, R. Mařík, M. Jordán

Zákon o krajích (129/2000 Sb.)
R. Cogan

Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)
V. Těžký, M. Jantoš, K. Siuda

Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.)
M. Kopecký

Zákon o obcích – Praktický komentář (128/2000 Sb.)
A. Kovářová

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
Nakladatelství Leges – Z. Koudelka, P. Průcha, J. Zwyrtek Hamplová

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
M. Kopecký, P. Průcha, P. Havlan, J. Janeček

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)
P. Šebesta

Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)
M. Černínová, K. Černín, M. Tichý

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o právu shromažďovacím – Praktický komentář (84/1990 Sb.)
K. Jamborová, J. Potměšil

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.)
F. Rigel a kolektiv

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků (35/2021 Sb.)
M. Kopecký, J. Balounová

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
L. Jemelka, J. Břeň

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
E. Janečková, P. Mach

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
K. Pondělíčková, V. Šťastný

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
D. Kovalčíková, J. Štandera

Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.)
P. Rubeš

Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva

Vybraná judikatura – Správní právo – samospráva

Meritum

Příspěvkové organizace 2019 – 2006
D. Prokůpková, Z. Morávek

Monografie a praktické příručky

Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe
R. Provazníková – Nakladatelství Grada

Jak úspěšně řídit obec a region
M. Pavlík – Nakladatelství Grada

Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství
P. Studnička a kolektiv

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti
J. Krbová

Obec u soudu s územním plánem. 30 případů z judikatury. Právo prakticky
V. Záhumenská, D. Záhumenský

Obec a investor nad územním plánem – Změny regulace, náhrady za zmařené investice a veřejná infrastruktura
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva
M. Kopecký

Právnické osoby obcí a krajů
P. Pospíšil a kolektiv

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí se vzory a ukázkami
P. Bachura

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
V. Prokop, J. Stejskal

Rozpočtový proces obcí
L. Sedmihradská

Strategické plánování ve veřejné správě
J. Krbová

Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance
J. Peková, J. Kadeřábková

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách – Právo prakticky
M. Kincl

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top