WKCZ_aspi_abstract_books
Právo27 června, 2024

Červen ve znamení křtů jedinečných komentářů

Dne 13. června 2024 jsme s autory v prostorách advokátní kanceláře Dentons slavnostně pokřtili třetí podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Na komentáři se autorsky podíleli Jaroslav Fenyk, emeritní místopředseda Ústavního soudu, působící aktuálně na pozici Of Counsel v pražské kanceláři Dentons, Ladislav Smejkal, jeden ze dvou vedoucích partnerů a vedoucí trestněprávní praxe pražské kanceláře Dentons, a advokátka Irena Bílá.

Úvodního slova a samotného křtu se ujal předseda Nejvyššího správního soudu ČR Karel Šimka.

Třetí přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které v průběhu tohoto období přinesly zásadní změny základů trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, jichž se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Byla doplněna právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a v kontextu s novou úpravou správního trestání podle nového přestupkového zákona se částečně změnil i vztah správního trestání a trestní odpovědnosti právnických osob.

Kniha je součástí nabídky ASPI v právním oboru Trestní právo.

Více o knize

Křest komentáře zákona o preventivní restrukturalizaci

O den dříve jsme pokřtili podrobný komentář zákona o preventivní restrukturalizaci autorského kolektivu pod vedením Bohumila Havla.

Z autorů se zúčastnili také Michal Kuděj a Jaroslav Schönfeld, kmotrem komentáře se stal děkan fakulty podnikohospodářské VŠE Jiří Hnilica.

Komentář je dílem autorského kolektivu, který tvoří přední právní a ekonomičtí odborníci léta činní v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizací. Přinášejí komentář postavený na mezioborovém přístupu, který spojuje širší pohled teoretiků, advokátů, insolvenčních správců, soudců a ekonomů.

Komentář netvoří pouze samotný výklad jednotlivých ustanovení zákona, ale je obohacen o obsáhlou přílohu Ekonomický průvodce preventivní restrukturalizací.

Komentář je součástí nabídky ASPI v právním oboru Korporátní právo a insolvence včetně Průvodce.

Více o knize
zjistěte, co aspi nabízí
Demo ASPI
Vyzkoušejte ASPI na 14 dní zdarma
Back To Top