Legisway-top-legal-trends
Právo10 července, 2019

Jaké trendy vidí právníci ve vývoji své profese do roku 2022

Právní sektor prochází transformací, která je ovlivněna především vnějšími vlivy. Zvyšující se množství dat, složitost informací, rostoucí požadavky klientů, ekonomický tlak, nové technologie a demografický vývoj přispívají ke změnám, které formují budoucnost. Podle zjištění z průzkumu Future Ready Lawyer společnosti Wolters Kluwer vidí právníci 5 hlavních trendů, které nejvíce ovlivní jejich činnost následujících třech letech. Průzkum Wolters Kluwer Future Ready právník odráží odpovědi 700 právníků z celé USA a Evropy.

  • Zvládání narůstajícího objemu a složitosti informací.
  • Důraz na zvýšenou efektivitu a produktivitu poskytovaných služeb.
  • Identifikace právních technologií s nejvyšším přínosem.
  • Splnění měnících se očekávání klientů a vedení.
  • Finanční tlak včetně větší cenové konkurence, alternativních struktur poplatků a nutnost snižování nákladů

Zatímco více než 2/3 právníků očekávají, že tyto trendy je do roku 2022 ovlivní, průzkum zároveň zjistil, že méně než 1/3 je připravena zvládnout je. Mezi očekáváním změn a připraveností na ně je tak podle průzkumu velký rozdíl.


Společnosti, které chtějí v příštích letech prosperovat, nesmí zaspat.

Klíčem k úspěchu bude flexibilita, schopnost rychle reagovat na změny, komunikace se zákazníky a sledování potřeb trhu. To vyžaduje od právních profesionálů, aby zajistili správné vedení a kulturu firmy, rozvoj talentů, zavádění technologií, nastavení procesů a zaměření na klienta. Pokud právní firmy chtějí být připraveny na budoucnost, musí posoudit své schopnosti v následujících klíčových kategoriích a vyhodnotit příležitosti ke změně.

Vedeni a kultura společnosti

Vedení by mělo sdělit jasnou strategickou vizi, poskytnout plán, jak se k cíli dostat, a vytvořit ve společnosti kulturu otevřenou změnám. Bez toho není rozvoj možný. Mnoho právníků naznačuje, že manažeři musí být aktivnější. 55% respondentů v průzkumu vidí jako hlavní problém nedůvěru managementu ke změnám a s tím související špatně nastavené procesy řízení změn.

Talent management

Podpořte odborné znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců tak, aby společně posílili celkové organizační schopnosti. 8 z 10 dotázaných právníků tvrdí, že stupeň využívání technologií bude do roku 2022 hrát větší roli při poskytování služeb. Advokátní kanceláře a právní oddělení budou ve svých týmech včetně technologických odborníků potřebovat větší rozmanitost dovedností …a čas běží. Podle výsledků průzkumu nedostatek znalostí, dovedností a porozumění technologiím jsou hlavními důvody, proč právníci tvrdí, že jejich společnosti zatím technologiím odolávají. Dobrou zprávou je, že často prvním krokem, které společnosti podnikají, je nábor IT specialistů.

Technologie

Zhodnoťte si současný stav a budoucí potřeby a zaměřte se na výběr technologií, které řeší konkrétní krizové oblasti. Průzkum mezi právníky zjistil, že společnosti, které zavádějí a optimalizují technologie, uvádějí lepší výsledky a jsou více konkurenceschopné.‘ Zavádění technologií se zrychluje a použití transformačních technologií by se mělo do roku 2022 zdvojnásobit. Jedná se o prediktivní analýzy a big data, umělou inteligenci, strojové učení, automatizaci rutinních procesů a blockchain.

Procesy

Nastavte si nejdůležitější procesy. Výhody technologií se zvyšují, pokud jsou současně zavedeny zásadní organizační procesy a pracovní postupy. Průzkum například zjistil, že během příštích tří let 2/3 právníků očekávají, že jejich společnosti budou používat automatizované smlouvy, prediktivní analýzu a nástroje pro podporu rozhodování. Organizace musí pochopit, jak tyto nové technologie změní procesy a pracovní postupy napříč společností a současně i celém právním prostředí.

Proklientské zaměření

Klient musí být vždy ve středu vaší činnosti. Lídři v poskytování právních služeb potvrzují, že změna očekávání klientů bude hnací silou při transformaci právního sektoru. Klienti očekávají více za méně, chtějí platit za přidanou hodnotu namísto odpracovaných hodin a očekávají snadný přístup ke službám a odborným znalostem. V budoucnu budou muset být poskytované služby více orientovány na informace, vzájemnou spolupráci, budou specializovanější a současně citlivější na cenu. Se zvyšující se digitalizací klientských dat mohou být technologické možnosti také zdrojem diferenciace postavení na trhu. Firmy využívající analytiku dat znají lépe požadavky klientů a mohou tak snáze poskytovat služby a služby na míru.

Připravenost na budoucí ctnost

Trendy, kterým právníci dnes čelí, budou mít do budoucna významný dopad na celý právní sektor: složitost informací, potřeba být produktivnější, zavádět a efektivně využívat nové technologie, poskytovat klientům nejvyšší hodnotu a řídit náklady. Společnosti, které budou prosperovat, jsou ty, které jsou agilní a schopné rozvíjet klíčové schopnosti, jak se svět kolem nich neustále mění.

Stáhněte si kompletní informace a výsledky průzkumu The Future Ready Lawyer

Back To Top