Využijte moderní právní technologie k řízení ochrany osobních údajů
Právo31 ledna, 2018

Využijte moderní právní technologie k řízení ochrany osobních údajů

Hledáte nástroj pro sledování a správu procesů zpracování osobních údajů v rámci vaší organizace? Vzhledem k požadavkům GDPR je třeba se co nejdříve seznámit se systémy, které spolehlivě zajistí maximální bezpečí vašich dat a zároveň pomohou zmírnit rizika při úniku dat. Povinnosti jak správců údajů, tak zpracovatelů se ve srovnání se směrnicí o ochraně údajů z roku 1995 zpřísnily, což vede ke zvýšenému riziku pro společnosti, které se musí vyrovnat s rostoucím množstvím nároků subjektů údajů a současně se změnou firemní odpovědnosti. Technologie vám naštěstí mohou výrazně pomoci zvládnout zvýšené nároky na komplexní přístup k zabezpečení datových procesů a minimalizovat případy porušení, aby nedošlo k sankcím. Povaha a obrovské množství zpracovávaných dat v současné době znemožňuje ruční sledování osobních údajů. Strategická ochrana údajů a právní technologie jdou ruku v ruce. Inteligentní nástroje vám pomáhají analyzovat, optimalizovat a dokumentovat všechny relevantní procesy ochrany údajů.

Představujeme zásadní výhody a potenciální možnosti aplikace těchto specializovaných technologií.

 • Centrální ukládání dat a jednodušší, rychlejší a spolehlivější analýza dat v reálném čase.
 • Okamžitý přístup ke všem smlouvám a právním dokumentům kdykoli a odkudkoli, jakož i předdefinovaná komunikace o příslušných postupech a rozhodnutích týkajících se práva na ochranu údajů.
 • Archivace důležitých právních dokumentů jako jsou dohody o mlčenlivosti (NDA), dohody se třetími stranami týkající se zpracování údajů nebo prohlášení o ochraně údajů zaměstnanců.
 • Správa centrálního registru postupů nebo přehledů zpracování, včetně systému zpracovatelů údajů.
 • Modul správy rizik, který umožňuje odkudkoliv zjišťovat aktivity týkající se zpracování osobních údajů, akutních rizik a (proti-) opatření v reálném čase.
 • Správa smluv s poskytovateli služeb o zpracování údajů na jednom místě, jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů zaměstnanců, včetně automatických upozornění na chybějící dokumentaci.
 • Bezproblémová dokumentace Procesů údajů a odpovědností.
 • Archiv směrnic a seznamů opatření, pokynů, odpovědností a kontaktních informací.
 • Přehled současného stavu plánovaných, probíhajících a dokončených školení.
 • Úkoly a automatická emailová upozornění na důležité události.
 • Chráněná datová centra pro citlivé údaje a projekty.
 • Flexibilní správa přístupu s cílem minimalizovat počet lidí, kteří mohou přistupovat k citlivým údajům.
 • Podání smluvních dokumentů, které byly kontrolovány podle zákona o ochraně údajů.
 • Automatizované generování smluv včetně příslušných příloh pro účely zákona o ochraně údajů (např. získání souhlasu se zpracováním údajů).

Vzhledem k výrazně vyššímu riziku osobní odpovědnosti a hrozbě drastických pokut, je používání moderních technologií nutností pro efektivní a bezpečnější práci. Pokud nemáte vhodnou technologii, která by vyhovovala vašim potřebám, je na čase co nejrychleji zavést řešení. A co víc, budete moci předat externím poskytovatelům služeb alespoň některé z odpovědností v oblasti bezpečnosti a ochrany dat.

Zajištění a řízení správy osobních údajů v systému Legisway

Jako firemní právník jste důležitým hráčem v procesu ochrany údajů společnosti. Musíte být schopni spravovat veškeré právní informace vaší společnosti, abyste minimalizovali riziko, ať už samostatně nebo ve spolupráci s kolegy z oddělení IT, Compliance a / nebo DPO. Se systémem Legisway je snadné s vašimi právními informacemi pracovat tak, abyste se plně přizpůsobili požadavkům GDPR. Jednoduše zajistíte, že celá společnost používá nejnovější šablony, zaznamenává činnosti zpracování dat a eviduje případné úniky dat, aby se firma vyhnula pokutám a stížnostem.

Legisway Essentials

Objevte, jak může Legisway Essentials pomoci rozvoji vašeho byznysu
Back To Top