Legisway_legal department workload
Právo26 února, 2019

Jak mohou malá a střední právní oddělení zvládnout rostoucí pracovní zátěž

Pokud si myslíte, že je vaše práce náročnější a jste časově vytíženější než před rokem, nejste sami. Asi tři čtvrtiny firemních právníků tvrdí, že se jejich pracovní zatížení neustále zvyšuje. Otázkou je, jak mohou malá a střední právní oddělení čelit této rostoucí zátěži? U malých právních oddělení, která nemají rozpočet na zvýšení počtu zaměstnanců nebo outsourcing právní činnosti, se tato zvýšená poptávka po právních službách projevila v potřebě více operativních prací, často na úkor poskytování strategických rad. Ve skutečnosti mnoho právníků stráví pouze 32 % svého času poskytováním strategického poradenství, zatímco více než 50 % času je věnováno administrativním úkolům, jako je příprava podání, vytváření a kontroly smluv, vyhledávání dokumentů a zasílání e-mailů. Naštěstí mohou moderní technologie pomáhat právním oddělením vyrovnat se s nárůstem operativy. Díky tomu získají větší pravomoc při poskytování poradenství nadřízeným, podporovat obchodní cíle a zvládat právní rizika. Strukturované systémy a proces správy právních informací (jako jsou smlouvy, záležitosti compliance, korporátní informace, kauzy, duševní vlastnictví, ochrana dat a další) mohou ušetřit právním týmům čas při vyhledávání, sledování, správě a reportování právních záležitostí. Ale to není všechno.

Změna role firemních právníků

Vzhledem k tomu, že se úloha interních právníků stále vyvíjí, právní oddělení se stále více spoléhají na spolupráci s dalšími odděleními v rámci firmy, což se odráží ve stále se zvyšujícím objemu právních informací, které je třeba rychle zvládnout. Díky lepší technologii můžete poskytovat standardní firemní šablony, přiřadit úkoly, spravovat a sledovat záležitosti, sdílet dokumenty s kolegy a shromažďovat důležité údaje strukturovaným způsobem, a tím zvyšovat efektivitu a spolupráci v celé organizaci. Například při použití řešení pro správu smluvních údajů můžete kolegům poskytnout šablony pro standardní smlouvy, jako jsou dohody o mlčenlivosti, a nastavit standardní pracovní postupy pro podepisování dokumentů. Stejně tak můžete jednoduše sdílet firemní zásady a směrnice v celé firmě, abyste zlepšili informovanost a dodržování předpisů.

Back To Top