"การจัดการการตรวจสอบ

ใช้ชุดความคิดดิจิทัลเพื่อจัดการโลกของการตรวจสอบที่ซับซ้อนตลอดทั้งเวิร์คโฟลว์ - การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การดําเนินการตรวจสอบ และการติดตามปัญหา ใช้การบูรณาการระบบแบบแน่นอนในการทํางานร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อมอบความเข้าใจเชิงลึกที่มีข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจ"

ภาครัฐ

พัฒนาแผนงานที่ยืดหยุ่นสําหรับหลายทีมตรวจสอบ หลายประเภทโครงการ และหลายจักรวาลการตรวจสอบเพื่อให้การรับประกันในเรื่องข้อกําหนดด้านความเสี่ยง กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างมั่นใจเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

บริการทางการเงิน

ก้าวนําอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะที่เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการเข้ากับธุรกิจของคุณและติดตามสภาพแวดล้อมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

การจัดการตัวควบคุม

ทําให้งานประจําเป็นระบบอัตโนมัติและบูรณาการเข้ากับธุรกิจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมการทํางานร่วมกันของผู้รับผิดชอบเพื่อลดความยุ่งยากสำหรับผู้ตรวจสอบ มีความมั่นใจมากขึ้นในการประกันของคุณโดยทำการทดสอบการควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์แบบบูรณาการกับ 100% ของข้อมูลการทดสอบของคุณ

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

มอบอำนาจของเครื่องมือวิเคราะห์ในมือผู้ตรวจสอบของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานบน Excel และไลบรารีของ 150 เครื่องมือตรวจสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย (หรือ CAAT) ลดความเสี่ยงและค้นหาความเข้าใจเชิงลึกที่ซ่อนอยู่โดยการรวมระบบเครื่องมือวิเคราะห์เข้าไว้ในทุกกระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมการทดสอบ 100%

การประกันแบบรวม

ทำการควบคุมและประเมินความเสี่ยงในแอปพลิเคชันเดียว ควบคู่ไปกับการปรับสมดุลความจําเป็นในการเป็นอิสระด้วยการทำงานร่วมกันภายใน แชร์ข้อมูลระดับสูงที่ช่วยลดความพยายามที่ซ้ำซ้อนของผู้ตรวจสอบในตลอดทั้งกระบวนการทดสอบและการแก้ไขปัญหา  

ติดต่อ