เข้าควบคุมการควบคุม

สร้างวิธีการทดสอบการควบคุมที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และทั่วถึงที่ตรงกับภาระผูกพันด้านการรายงานทางการเงินของคุณ – ปรับ TeamMate ให้เข้ากับแผนกของคุณ – เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

รักษาความเป็นอิสระในขณะที่ปรับปรุงการแชร์ข้อมูล

บูรณาการข้อมูลจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แต่งต่างกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัยในกระบวนการควบคุมเพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน

วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้น

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และมอบการรับประกันที่มีความยอดเยี่ยมมากขึ้นให้กับองค์กรของคุณ  

ส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกกลับไปยังองค์กร

ตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้นในขณะที่ปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับธุรกิจเพื่อให้แต่ละแผนกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและแจ้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ตัวเลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณ 

ข้อกําหนดทางเทคนิคและความปลอดภัยมีความเข้มงวดสําหรับองค์กรมหาชนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ TeamMate+ สามารถปรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเรา