มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบในอนาคต

เนื่องจากเป็นค่านิยมหลักของ Wolters Kluwer ทาง TeamMate จึงใช้วิธีการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานานถึง 25 ปีและยังคงดำเนินการต่อไป การให้ความสำคัญกับลูกค้านี้อยู่บนพื้นฐานแนวโน้มอุตสาหกรรมในระบบนิเวศข้อมูล เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถ การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความสามารถ ความเสี่ยงแบบบูรณาการ และการหยุดชะงักของการตรวจสอบ ไม่ว่าแผนกของคุณจะต้องการข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวโน้มในอนาคต TeamMate ก็เป็นวิวัฒนาการการตรวจสอบชั้นนํา

การเข้าควบคุมกระบวนการควบคุม

การสร้างวิธีการทดสอบการควบคุมที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับภาระผูกพันด้านการรายงานทางการเงินของคุณ โดยคุณสามารถปรับ TeamMate ให้เข้ากับความต้องการของแผนกของคุณ เพื่อเริ่มต้นการทำงานในระบบได้อย่างรวดเร็ว 

การรักษาความเป็นอิสระ พร้อมกับการปรับปรุงการแชร์ข้อมูล

การบูรณาการข้อมูลอย่างปลอดภัยจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในกระบวนการควบคุม เพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน

วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้ความเชื่อมั่นมากขึ้น

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และส่งมอบความเชื่อมั่นที่มากขึ้นให้กับองค์กรของคุณ 

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

การตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้นในขณะที่สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันในแต่ละแผนก ให้ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

ความต้องการทางเทคนิคและระบบความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดสําหรับบริษัทมหาชนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ TeamMate+ สามารถปรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเรา

Missing the form below?

To see the form, you will need to change your cookie settings. Click the button below to update your preferences to accept all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Back To Top