มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบในอนาคต

มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบในอนาคตทาง TeamMate ค่านิยมหลักของ Wolters Kluwer มีแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มามากกว่า 30 ปีและยังคงดำเนินการต่อไป การให้ความสำคัญกับลูกค้านี้อยู่บนพื้นฐานแนวโน้มอุตสาหกรรมในระบบนิเวศข้อมูล เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถ การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความสามารถ ความเสี่ยงแบบบูรณาการ และการหยุดชะงักของการตรวจสอบ ไม่ว่าแผนกของคุณจะต้องการข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวโน้มในอนาคต TeamMate ก็เป็นวิวัฒนาการการตรวจสอบชั้นนํา

การเข้าควบคุมกระบวนการควบคุม

การสร้างวิธีการทดสอบการควบคุมที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับภาระผูกพันด้านการรายงานทางการเงินของคุณ โดยคุณสามารถปรับ TeamMate ให้เข้ากับความต้องการของแผนกของคุณ เพื่อเริ่มต้นการทำงานในระบบได้อย่างรวดเร็ว 

การรักษาความเป็นอิสระ พร้อมกับการปรับปรุงการแชร์ข้อมูล

การบูรณาการข้อมูลอย่างปลอดภัยจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในกระบวนการควบคุม เพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน

วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้ความเชื่อมั่นมากขึ้น

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และส่งมอบความเชื่อมั่นที่มากขึ้นให้กับองค์กรของคุณ

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

การตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้นในขณะที่สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันในแต่ละแผนก ให้ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

ความต้องการทางเทคนิคและระบบความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดสําหรับบริษัทมหาชนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ TeamMate+ สามารถปรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเรา

ติดต่อเรา
Back To Top