Applause
Skatt & Ekonomifebruari 17, 2022

Srf dagen 2022: Wolters Kluwer på plats när branschen samlas

Den 23 februari anordnas den årliga Srf dagen. Som namnet antyder står Srf konsulterna bakom eventet som samlar branschen runt de viktigaste frågorna just nu. Wolters Kluwer deltar som utställare och sponsor samt att produktchef André Bodin deltar i en paneldebatt om redovisningsbranschens framtid. 

SRF dagen är en branschdag för verksamma inom redovisning, lön och affärsrådgivning. 

– Srf dagen är vårt och branschens viktigaste event. Det är en efterlängtad möjlighet att träffa branschkollegor fysiskt för att få inspiration och utbyta tankar. Srf dagen kommer i år att fokusera på branschens framtid, betydelsen av auktorisationen och branschens viktigaste frågor just nu, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

Deltagarna på plats på Clarion Sign i Stockholm, liksom deltagarna på distans, får under dagen lyssna på Anders Borg som pratar om läge, framåtblick och trender i näringslivet. Anna Bennich delar med sig av tips och råd för ett hållbart arbetsliv och hur stressiga situationer kan hanteras. 

Under dagen hålls seminarier och paneldebatter om redovisnings- och lönebranschens framtid. Bland annat hålls en paneldebatt med inriktning på redovisningsbranschens framtid, med Srf konsulternas Lali Fjellström som moderator. André Bodin är en av deltagarna som ska diskutera hur branschen gemensamt kan skapa en hållbar framtid. 

– Det ställs allt högre krav på hållbarhetsrapportering och det är hög tid att säkerställa att vår bransch får del av den nya delen av marknaden för redovisning. Visst behöver vi öka vår kompetens och utveckla våra erbjudanden och produkter. Men framför allt behöver vi lyfta fram och förtydliga att branschens kompetens inom redovisning och rapportering är relevant inom hållbarhetsområdet, säger André Bodin. 

SRF-dagen hålls i år som ett hybrid-event med en kombination av fysiska och digitala medverkande. Under dagen koras Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult. 

– Vi ser vår medverkan som ett utmärkt tillfälle att träffa branschkollegor för att utbyta erfarenheter och bolla idéer. Sedan ser vi det som viktigt att kunna bidra med vår kunskap och erfarenhet genom att delta i programmet, berättar André.

Läs mer om Srf dagen

Contacts
Wolters Kluwer Sverige

Skatt & Ekonomi

Se alla våra lösningar

Back To Top