Lawyer working at desk in courtroom.

Checklista för ärendehantering

Hämta ett gratis exemplar

Hur går det med din ärendehantering?

Oavsett om du hanterar ärenden ensam eller tillsammans med andra, kan det vara en utmaning att hantera flera ärenden med stor informationsvolym samtidigt. Du måste ha allt välorganiserat och samtidigt kunna svara på brådskande förfrågningar på ett tidseffektivt sätt.

Jurister som är bra på ärendehantering har förmågan att standardisera hur de inhämtar och lagrar information, kommunicerar med klienter och genomför arbetsuppgifter med hjälp av teknologi. På så sätt är de redo om ett ärende tas upp i rättegång eller om en brådskande handling krävs, och uppnår bästa resultat för klienterna.

Vi har skapat denna checklista för att hjälpa jurister och assistenter identifiera förbättringsområden inom akthantering, service, tidshantering och säkerhet så att fördelarna med teknologi blir tydliga och produktiviteten och prestationerna kan förbättras.

 

Back To Top