Hanna Montoya, VD Keeper
Skatt & Ekonomimaj 14, 2019

’’Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina drömmar’’

För två år sedan spenderade Keepers VD, Hanna Montoya på tok för mycket av sin vakna tid på jobbet. ''Det var mycket att göra på redovisningsbyrån och första tanken var att jag löser det genom att springa fortare”, säger Hanna. Men till slut gick det inte och hon bestämde sig då med stöd av sin man som också är ekonomichef i bolaget att strunta i allt gammalt och tänka nytt. De ställde sig frågan ”hur vill vi leva?” och kom fram till att de ville kunna både lämna och hämta på förskolan utan att stressa och att de skulle ha tid att unna sig att gå och träna och göra andra saker som tillför energi.

Startade med marknadsstrategi

För att förändra tog Keeper in en tillfällig marknads- och kommunikationsansvarig som hjälpte till att strukturera upp kundresan, se på kunderna utifrån olika så kallade Personas (typer av kunder med gemensamma behov) och att lägga upp fastpris-koncept att jobba vidare med. En tydlig vision att ”vi vill hjälpa våra kunder att nå sina drömmar” utkristalliserades också.

Vågade avsluta kunder

I omvandlingen ingick också att våga avsluta kunder som inte tillförde glädje till bolaget. Alla strulisar och noggranna men otrevliga kunder tackade man nej till. Ett fastpris räknades per kund räknades fram baserat på senaste årets fakturering +10%. De som inte accepterade prishöjningen föll också bort. Initialt ledde detta till ett omsättningstapp som skapade oroliga fjärilar i magen, men som nu resulterat i att det är kul att träffa alla kunder! Och omsättningstappet är ersatt med nya framgångsrika kunder som vill ha hjälp att nå sina mål. Keeper utsågs 2018 till ett av Veckans Affärers Superföretag.

Hur reagerade personalen?

Personalen fick en chans att säga om de ville vara med på resan att hjälpa kunderna att nå sina drömmar, vilket innebar att det ställdes högre krav på dem med avseende på systemkunskap och social kompetens. Vissa ville inte vara med och har antingen gått i pension eller slutat på byrån. Det har dock inte varit några problem att rekrytera ny personal. Byrån har blivit mer attraktiv att jobba på och anställer nu även en annan typ av personer som gärna vill kommunicera med kunderna och bidra till deras utveckling. 

Automatiserade processer

Parallellt med omvandlingen till fastpris har Keeper automatiserat processerna. ”Vi kan inte vara bäst på alla system” säger Hanna och för att bli riktigt bra på ett system har man valt Fortnox och nu även kopplat på Capego Bokslut som har en effektiv integration med Fortnox. ”Övergången till Capego gick jättesmidigt” säger Hanna. För att få digitala processer hela vägen används automatisk fakturascanning och kontering, appen Kvitto & resa för att digitalt få in alla utlägg och automatiska bankkopplingar för betalningar. ”I början kontrollerade vi att allt hamnade rätt – men nu litar vi på att systemen gör rätt och gör istället rimlighetsanalyser av siffrorna".

Kopplingen mellan Fortnox och Capego sparar tid

Genom direktkopplingen mellan Fortnox bokföring och Capego går överföringen i bakgrunden utan import av SIE-filer. ”Det tar mer tid än man tror att flytta filer och dessutom är det irriterande” säger Hanna. Nu är det bara att köra igång när kunden är upplagd i Capego. Att kunna drilla sig ner och få upp verifikat från Fortnox under bokslutsarbetet är också tidsbesparande, menar Hanna.

Hanna Montoya Keeper

"Vi vill vara våra kunders drömbyrå" säger Hanna Montoya

Framtiden - att skapa kundvärde

Vad är värde för kunden? Att veta att allt är konterat på rätt konto? Eller att vi hör av oss och ger tips om hur de kan öka sina marginaler eller likviditet? Naturligtvis det senare. Men under lång tid har redovisningskonsultens roll framförallt varit att göra exakt rätt. Det är en stor omställning att låta systemen bokföra och att jobba med att stötta kunden med affärsutveckling.

På Keeper genomförs målsamtal med de flesta kunderna. Målen kan uttryckas som att ”jag vill jobba mindre men tjäna lika mycket” eller ”jag vill tjäna tillräckligt för att köpa en motorcykel” osv. Målen omvandlas till siffror som exempelvis vinstmål i kronor. Därefter sätter Keeper i samarbete med kunden upp några nyckeltal som följs upp regelbundet i syfte att närma sig målet. På så sätt bidrar redovisningskonsulterna på Keeper till så mycket mer kundvärde än tidigare då de ibland inte hade någon aning om bolaget gick med vinst eller förlust – men var helt säkra på att de hade konterat på rätt konto!

Hanna Montoyas tips till andra byråer som vill hjälpa sina kunder att nå sina drömmar

  1. Våga prata med din kund och fråga vad de vill uppnå
  2. Lyssna
  3. Följ upp, se till att möten blir en del av totala leveransen

Keeper

  • Redovisningsbyrå som grundades 1987 av Hannas mamma
  • Finns i Stockholm med 13 anställda
  • Vill vara sina kunders drömbyrå med hjälp av coachande ekonomistyrning
  • Keeper utsågs 2018 till ett av Veckans Affärers Superföretag. Har nominerats till Årets framtidsbyrå (FAR), Årets auktoriserade byrå och Årets auktoriserade redovisningskonsult (SRF)
Back To Top