Juridikmaj 31, 2023

Vittnesmål av Kerstin Tuhkanen

“Integrationen med Fortnox besparar oss två hela arbetsdagar per månad om vi jämför med det system vi tidigare hade.“
Kerstin Tuhkanen Advokatbyrån Tuhkanen AB, Personalsamordnare Sverige Advokatbyrån

Advokatbyrån Tuhkanen AB grundades 2008 och har kontor i Luleå och Haparanda. Chefsadvokat Marko Tuhkanen är specialiserad på att försvara allvarliga vålds- och sexualbrott och biträdande jurist Thomas Ennefors, med 30 års erfarenhet av brottmål, är specialiserad på att hjälpa brottsoffer, tvistlösning och medling. https://www.tuhkanen.se/

Vår byrå började använda Kleos utifrån våra primära behov som diarieföring, dokumenthantering, jävskontroll, fakturering och bokföring. Valet för Kleos var därför logiskt. Det mesta är automatiserat och systemet är enkelt att förstå. Handläggarna sparar oerhört mycket tid på systemets mallar och smarta funktioner i tidsregistreringen.

Tidsbesparande integrationer

Integrationen med Fortnox besparar oss två hela arbetsdagar per månad om vi jämför med det system vi tidigare hade. Kleos sköter sig i princip själv och uppföljningen av obetalda fakturor är smidig och enkel. Outlook-kopplingen tillåter oss att direkt kunna koppla in inkommande och utgående e-post i ärendet. Detta underlättar för handläggarna att hålla koll på alla händelser i ärendet och effektiviserar även inlärningsfasen hos nyanställda då dessa lätt kann följa med i ärendets gång och se i bland sparade e-mail hur andra kollegor svarat och handlagt vissa typer av frågor.

Högt uppskattad användarvänlighet

Vi är främst en brottmålsbyrå, men arbetar även en hel del med tvistemål och domstolsärenden. Vår byrå består därför också av en mängd olika personligheter med olika bakgrunder. Alla har inte samma fallenhet för att arbeta i ärendehanteringssystem. Med Kleos så har alla medarbetare hittat trygghet och logik. Arbetet i systemet känns naturligt och enkelt även för de som varit ovana att arbeta i system. Användarvänlighet är en av de största fördelarna med Kleos. Och även om vi har problem med systemet, kontaktar vi Kleos-supporten. Supporten upplevs som snabb, proffsig, effektiv och personlig.

“Arbetet i systemet känns naturligt och enkelt även för de som varit ovana att arbeta i system. “

SOLUTIONS
Led förändringen med Kleos
Ett komplett system för juridisk ärendehantering
Är du redo att effektivisera din verksamhet? Upptäck varför över 25 000 jurister använder Kleos – ärendehanteringssystem nr. 1 i Europa.
Back To Top