digital maturity
Juridikmars 08, 2021

Utvärdera din juridiska avdelnings digital maturity

Du har förmodligen hört talas om "digital omvandling" i samband med juridiska avdelningar, men termen ”digital mognad” brukar vara mer främmande. Dessa två begrepp är avlägset relaterade. Digital maturity bygger på digital omvandling och fokuserar på hur organisationer kan anpassa sig till en alltmer digital miljö. En digitalt mogen organisation slutar aldrig att omvandlas utan letar konstant efter förbättringar.

Genom att bedöma nivån av digital maturity i din juridiska avdelning får du en bättre förståelse för hur bra avdelningen kan reagera på förändringar i det digitala landskapet. Det finns en missuppfattning om att endast stora juridiska avdelningar kan bli digitalt mogna eftersom de har mer resurser och tid. Digital mognad är dock viktigt för juridiska avdelningar av alla storlekar eftersom de alla kan förvänta sig en alltmer digital affärsmiljö i framtiden, med början från dina anspråkshanteringsakitivteter.

Efter flera års erfarenhet med att hjälpa organisationer att framgångsrikt integrera teknik i deras processer utvecklade vi den digital maturity-sskalan. Skalan tar hänsyn till att digital maturity är kontinuerlig och delar in juridiska avdelningar i tre olika faser där var och en har sina egna specifika tekniska behov.

Du kan bedöma din organisations digital maturity genom att mäta dess förmåga att anpassa sig till en störande händelse, teknik, marknadsförändring eller någon annan extern faktor. Det kan ta månader att genomföra en omfattande analys men följande frågor hjälpa dig att få reda på var din organisation för närvarande befinner sig:

  1. Är befintlig (och ny) teknik integrerad i din organisation och hjälper den dig att uppnå önskade affärsresultat?
  2. Stämmer denna teknik överrens med viktiga resultatindikatorer? Har du en process för utvärdering av resultat?
  3. Hur är din organisation förberedd på att anpassa sig efter förändringar på marknaden och störningar orsakade av digitala trender?
  4. Har du en teknisk plan och är medveten om effekterna av digital maturity-initiativ på planen?
  5. Vet du vilka tekniska funktioner som kan hjälpa dig att uppnå affärsresultat? Har du resurser (såsom en budget och stöd från ledningen)?
  6. Är dina beslut välgrundade och baserade på data och analyser?

Även om du inte kan svara på frågorna ovan eller inte tycker om dem så kan de hjälpa dig att komma igång med processen. Precis som skalan indikerar blir inte alla områden digitalt mogna samtidigt. Du kan välja ett eller två områden att fokusera på först och därefter expandera.

Nyfiken på hur din juridiska avdelning (och andra världen runt) kommer att klara sig i takt med tekniska förändringar? Ladda ner en gratis kopia av vår vitbok (på engelska), “Digital maturity for small and medium-sized legal departments” och få reda på vad digital maturity betyder för din avdelning idag och i framtiden.

Utforska relaterade ämnen
Lösningarna
Legisway
Allt-i-ett-programvara för juridisk hantering
Redo att se vad Legisway kan göra för ditt företag?
Back To Top