Female lawyers discussing while colleagues planning in background at law office
Juridikjuni 23, 2023

Advokater och det stora avhoppet

Hur ska man hantera det stora avhoppet mot bakgrund av den digitala transformationen?

Enligt 2022 års UNDERSÖKNINGSRAPPORT The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Leading Change, 58 % av advokaterna säger att de högst troligt eller ganska troligt kommer att lämna sin tjänst 2023... Det betyder att det stora avhoppet är i full gång! Ytterligare ett tecken (om vi fortfarande tvivlar på det) på en era plågas av ett djupgående ifrågasättande av människors förhållande till sitt arbete. Följt av distansarbete, geografisk rörlighet, påverkar fenomenet det stora avhoppet alla advokatbyråer i Europa och USA.

Tips 1 - En ny praxiskultur – Återuppfinna en ny intern pakt

Inom ramen för den digitala transformationen plattar advokaten ut sina processer, optimerar kontaktpunkterna med sina klienter och strävar efter att öka produktiviteten omgiven av ett agilt projektteam. Trots denna konkurrenskraftiga arsenal är nyckeln till framgång framför allt den mänskliga faktorn och förmågan att stödja dessa förändringar under en ofta lång eller till och med mödosam tidsram när man väl står vid rodret. Dessa nya relationer på jobbet kräver nya metoder för att tjäna denna nya grund för engagemang mellan de anställda på ett företag.

Rekommendation: Skapa ett manifest över dina utmaningar/fördelar för företagets framtid, samkonstruera med tydliga mål som delas av alla.

Tips 2 - En tydlig strategi – Öka ditt ledarskap

Sa du VICA? Förstå volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Programvaran tillhandahåller lösningar för att stödja advokatbyråer i denna miljö: 63 % av jurister och bolagsjurister förutser en ökning av sina investeringar i programvara som underlättar juridiskt arbete under de kommande 12 månaderna. I en mer "flexibel" värld anser vissa att ”ansikte mot ansikte” fungerar som en garanti för närheten till kunderna, andra föredrar tvärtom distansarbete fullt ut. Hybridtekniken vet hur man reagerar på båda tillvägagångssätten!

Rekommendation: Implementera rätt teknik för att möta ditt nya värdeerbjudande.

Tips 3 - En smidigare ledning – driva olika generationer.

Advokater står inför en teamledningsroll som är långt ifrån deras DNA: Å ena sidan, millennials, väktare av ett arv som ska föras vidare... De har upplevt framgångar och misslyckanden med värdefull feedback. Å andra sidan en generation X och Y med fräscha idéer i ett mer öppet och kreativt sätt att arbeta. Deras mantra: om du inte gillar ditt jobb har du slösat bort ditt liv!

Siffrorna: 83 % av advokaterna säger att det är extremt eller mycket viktigt för dem att arbeta för ett företag som fullt ut utnyttjar teknologin.

Rekommendation: Medvetenhet om ett aktuellt paradigmskifte för att bättre värdera alla med sina stödpunkter och komma in i Team Building-läge!

Tips 4 - Förstärkt kommunikation – Stöd förvandlingen på ett bättre sätt

För att öka medarbetarnas kompetens inför utmaningarna med digital transformation är utbildning i verktygen ett viktigt steg som ofta förbises. Att ta hänsyn till en tid för teknisk anpassning är en sak, men kulturell transformation är en annan med många förändringar i vanor, arbetssätt och andra ritualer. Visa som Boson Project som hjälper företag att omvandla sin ledning, dessa nya väsentligheter:

  • Att hålla jämna steg med kundens förändrade förväntningar
  • Rekrytera och behålla talanger
  • Digitalisera utan avhumanisering

Rekommendation: Implementera en gedigen utbildningsplan, förnya dina kommunikationsverktyg kollektivt för att dra full nytta av dem på lång sikt.

Tips 5 - - De "små nöjena" i vardagen - Behåll dina talanger

Hitta balansen mellan anställdas individuella behov, deras lärande, deras ersättning och deras kollektiva behov, kort sagt att få dem att känna att de tillhör och känner sig användbara i en grupp! Uppmuntra samarbete och utbyte mellan anställda, för att dessa datacentraliseringslösningar gör det möjligt för alla att utföra sitt arbete på ett bättre sätt och frigöra tid för andra mer intressanta uppgifter. Endast 34 % av advokaterna säger att deras företag vet hur man reagerar mycket väl på balansen mellan yrkesliv och privatliv.

Tekniken bidrar varaktigt till att förbättra arbetsförhållandena

83 % av advokaterna säger att det är extremt eller mycket viktigt för dem att arbeta för ett företag som fullt ut utnyttjar teknologin. Det som får dem att vilja fortsätta det stora äventyret efter det stora avhoppet.

Rekommendation: Implementera en handlingsplan för att behålla anställda för att främja ännu mer attraktiva arbetsvillkor

RAPPORT OM 2022 ÅRS ENKÄT

Wolters Kluwer - Jurister redo för framtiden: Leda förändring

SOLUTIONS
Led förändringen med Kleos
Ett komplett system för juridisk ärendehantering
Är du redo att effektivisera din verksamhet? Upptäck varför över 25 000 jurister använder Kleos – ärendehanteringssystem nr. 1 i Europa.
Back To Top