Kleos – ärendehantering för advokaten
Juridikseptember 30, 2022

Hur förenklar man det juridiska arbetet? Ett kontor direkt i fickan.

Som följd av coronapandemin har den traditionella arbetsplatsen ändrats kraftigt, och nu mer än någonsin ställs stora krav på dess mobilitet. Det gäller inte minst inom juridik- och advokatbranschen, menar Marcus Lindahl, General Manager på Wolters Kluwer.

– I alla tider har jurister arbetat med tighta deadlines och behovet kring att alltid vara till-gänglig. Med vårt molnbaserade ärendehanteringsverktyg Kleos blir arbetet enklare och mer praktiskt, oavsett var du befinner dig.

De senaste årens primära fokus hos företag har varit den snabba omställningen kring digitalisering och hemmakontor. Detta faktum innebär också att nya hjälpmedel krävs för att lyckosamt kunna bemöta den nya arbetsvardagen.

– Som jurist och advokat är det vid flera tillfällen som man inte är på plats på sitt fysiska kontor; ex-empelvis på resande fot, i en domstol eller liknande. Att ha koll på alla sina saker och snabbt kunna ta fram dessa, såsom den absolut senaste versionen av ett avtalsutkast, har därför alltid varit av enorm vikt, och nu trappas det upp ytterligare.

En smidig lösning

Marcus Lindahl berättar att landets jurister under de senaste åren har fått, likt andra yrkesroller, hitta nya tillvägagångssätt i sitt arbete. När allt fler börjat resa igen har utmaningarna som detta innebär för en jurist återkommit.

– Många jurister reser ju i princip land och rike runt, och även om de sitter på ett tåg och telefonen ringer så förväntas de ha koll på läget och vara uppdaterad kring de senaste i det specifika ärendet. Det är en utmaning i sig om man inte har tillgång till alla sina arbetsredskap.

Genom Wolters Kluwers molnbaserade ärendehanteringsverktyg Kleos blir det dock enklare än någon-sin, fortsätter han. I detta system finns allting lättillgängligt i din mobiltelefon – och du får på så vis tillgång till ett kontor direkt i fickan.

– Via Kleos har du åtkomst till alla dina frister, du kan göra uppgifter, se över din kalender och din mail, tidsregistrering, samtliga dokument och handlingar. Tack vare detta blir det enklare än någonsin att arbeta mobilt och på språng utan att tumma på kvaliteten i arbetet, säger Marcus Lindahl och av-slutar:

– Det är också en fördel rent säkerhetsmässigt när uppgifter inte behöver spridas runt på olika, mer osäkra håll. Nu är allting på ett ställe.

Kleos
Upptäck mer om Kleos - valts av över 30 000 jurister världen över.
SOLUTIONS
Led förändringen med Kleos
Ett komplett system för juridisk ärendehantering
Är du redo att effektivisera din verksamhet? Upptäck varför över 25 000 jurister använder Kleos – ärendehanteringssystem nr. 1 i Europa.
Back To Top