Business people discussing on a project in the see through conference room.
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 grundläggande tips inför bokslutet

Tiden inför bokslutet brukar vara hektisk. Men genom att planera och förbereda arbetet kan du snabbt komma igång och dessutom förvänta dig ett mer pålitligt resultat.

1. Jämför

En stor del av bokslutsarbetet går åt till att jämföra siffror mot budget eller tidigare år för att se hur det har gått för företaget. Ett mycket användbart tips är ta hjälp av analysfunktionerna i bokslutsprogrammet där du snabbt kan se vilka konton som har onormala belopp eller vilka procentsatser som inte verkar stämma.

2. Kontrollera

Eftersom kontroller är en viktig del av bokslutsarbetet underlättar det att ha allting på samma ställe. I nya Capego Bokslut stämmer du av balans- och resultaträkningen, skapar bilagor och specifikationer samt dokumenterar utfört arbete på en och samma sida. Bokslutsprogrammet gör också massor av automatiska kontroller åt dig som visas i en lista.

3. Planera

Bokslutet ska summera året som gått, se till att siffrorna är korrekta och att alla viktiga uppgifter finns med. Men stoppa inte undan bokslutet i någon låda så fort det är klart. Att tänka på vad som händer när arbetet är klart är ännu viktigare. Genom att utgå från bokslutet när du planerar framåt kan du säkerställa att företaget jobbar på rätt sätt och med rätt marginaler på era produkter eller tjänster.

4. Automatisera

Om du använder anläggningsregistret löpande under året slipper du avstämningsproblem med inventarierna i balansräkningen i slutet av året. Anläggningsregistret i Capego Bokslut skapar automatiskt specifikationer/bilagor till dig och du kan enkelt få hjälp med att räkna ut de skattemässiga avskrivningarna.

5. Förbered

Gör ett preliminärbokslut minst en eller två månader i förväg. Då får du kontroll över hur året kommer att se ut och hinner göra olika typer av skattemässiga planeringar innan det är dags för årsbokslut och årsredovisning.

Back To Top