Citește direct în Sintact.ro

Revistele Universul Juridic Online

Află acum direct de la autori cele mai noi și mai complexe concepte juridice!

Gamă variată de reviste

Descoperi o gamă variată de reviste din toate domeniile juridice: drept public, drept constituțional, drept penal, dreptul comercial, dreptul familiei, protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

Practică judiciară națională și europeană

Monitorizarea practicii judiciare naționale și europene este o prioritate, fiind realizată prin rubrici specifice: studii pe marginea practicii judiciare, comentarii de jurisprudență, prezentarea practicii neunitare și a spețelor relevante.
Soluții concrete
Informațiile publicate abordează cu precădere noutățile legislative și problemele de drept controversate, oferind soluții concrete pentru aplicarea practică.
Revista de Drept Public

Ca urmare a schimbărilor legislative din ultimii ani, dreptul public se confruntă cu diverse probleme de interpretare sau lacune legislative, care nu au fost clarificate de legiuitor. De aceea, în paginile revistei, se vor regăsi subiecte de actualitate juridică, opinii relevante cu privire la practicile instituționale și articole de doctrină juridică semnate de autorități în domeniu.

Include toată arhiva revistei, din anii 2015-2019 + 4 noi numere în fiecare an


Director: Dan Claudiu Dănişor
Redactor-șef: Nicolae Popa

Revista de Drept Constituțional

Promovează standardele moderne de protecție a drepturilor și libertaților fundamentale, standarde rezultate din actele juridice naționale și internaționale, standarde codificate prin activitatea Comisiei de la Veneția.
Studiile de drept comparat vor evidenția nivelul de protecție a drepturilor și libertaților fundamentale, vor putea contribui la identificarea unor noi soluții legislative.

Include toată arhiva revistei din anii 2015-2019  + 2 noi numere în fiecare an (4 doar în 2016)


Director: Tudorel Toader
Redactor-șef: Marieta Safta


Revista Română de Drept Penal al Afacerilor

În ultimii ani, în peisajul juridico-economic și-a găsit un loc bine meritat dreptul penal al afacerilor. Această expresie este folosită de către juriști, oameni de afaceri, economiști, precum și de orice persoane care interferează cu domeniul afacerilor.

Dintre cei posibil interesați de materia dreptului penal al afacerilor, anumite categorii profesionale au cea mai mare nevoie să o cunoască. Este vorba despre oamenii de afaceri, juriști și economiști, care trebuie, în funcție de particularitățile domeniului economic în care activează, să dețină informații consistente și relevante privind normele juridice ce intră în sfera dreptului penal al afacerilor.

Include toată arhiva revistei din anii 2018-2019  + 4 noi numere în fiecare an

Director: Mihai Adrian Hotca
Redactor-șef: Dan Lupașcu


Revista Română de Drept Comercial

[RRDC]® se înscrie în gama periodicelor de specialitate, propunându și să reunească în paginile sale articole, studii, dezbateri, comentarii și note de jurisprudență în materia dreptului commercial, dar și în materii conexe acestui domeniu al dreptului.
Revista își propune să pună la dispoziția teoreticienilor și practicienilor dreptului un spațiu de dezbatere pentru numeroasele probleme pe care le ridică materia dreptului comercial, și se adresează în egală măsură lor, dar și studenților și tuturor acelora care practică activitatea economică (comerțul).

Include toată arhiva revistei din anul 2020 + 4 noi numere în fiecare an

Director: Stanciu D. Cărpenaru
Redactor-șef: Nicoleta Țăndăreanu
Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Adaptarea la normele GDPR nu trebuie privită ca având implicații negative asupra planului financiar al entităților. Profesioniștii pot folosi această ocazie pentru a proiecta și implementa o strategie eficientă de gestionare a datelor și pentru a se îndrepta către o gestionare bazată pe transparență și pentru a obține un echilibru eficient între rezultatele juridice și obiectivele de business. Aceste măsuri reprezintă pentru consumatorii de servicii/bunuri, adică persoanele identificate/identificabile, o măsură suplimentară de protecție, iar pentru sistemul juridic conturează o modalitate de a identifica riscurile prelucrării neconforme a datelor.

Include toată arhiva revistei din anul 2020 + 4 noi numere în fiecare an

Director: Ciprian Păun
Redactor-șef: Raul Felix Hodoș


Revista de Dreptul Familiei
Revista de dreptul familiei nu este o revistă oarecare. Din efortul celor care caută adevărul, la lumina dreptului, din pasiunea însuflețită a conceptelor, se ridică și își revendică locul, între alte publicații, o formă a gândului, care pune în centrul preocupărilor Familia.

Include toată arhiva revistei din anul 2019 + 2 noi numere în fiecare an

Director: Călina Jugastru
Redactor-șef: Ioan Ilieș Neamț, Bogdan Dumitru Moloman


Caiete de Drept Penal

Dreptul penal reprezintă o componentă esențială a oricărui sistem juridic, cu implicații profunde în ceea ce privește calitatea actului de justiție. În același timp, în contextul frecventelor fluctuații legislative din perioada actuală, numărul problemelor cărora teoreticienii și practicienii dreptului penal sunt chemați a le găsi soluții a crescut exponențial. Iar un nou forum de discuții asupra acestora nu poate fi decât binevenit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau științifică de prestigiu, existența mai multor publicații are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea de opinii, nu de puține ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluții.

Include toată arhiva revistei din anii 2015-2019 + 4 noi numere în fiecare an

Director: Florin Streteanu

Revistele Universul Juridic Online

Conținut axat pe analiza noutăților legislative și a modalităților practice de implementare a acestora. Sunt concepute pentru a constitui o sursă importantă de informații juridice, oferind în același timp și plăcerea lecturii online.
Back To Top